Menu

Bakvis in Oorlogstijd – Het dagboek van Miep Diesel

28 april 2020 verscheen Bakvis in oorlogstijd – Het dagboek van Miep Diesel. Op 30 april overhandigde Hilde van Garderen - dochter van Miep Diesel - het manuscript aan de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die op zijn beurt het eerste exemplaar van Bakvis in oorlogstijd presenteerde.


Burgemeester Jos Wienen presenteerde het eerste exemplaar van Bakvis in Oorlogstijd aan Hilde van Garderen.

Over het dagboek

‘Ik heb de hoge leeftijd van 15 jaar en ben begonnen om mijn dagboek al mijn wetenswaardigheden toe te vertrouwen.’ Op de avond van 5 november 1942 besluit de Haarlemse Miep Diesel een dagboek te gaan bijhouden. De Duitse bezetting is dan al meer dan twee jaar gaande en de gevolgen ervan dringen steeds dieper door in de samenleving. Het oorlogsgeweld is voor Miep Diesel echter niet de reden een dagboek te beginnen. Ze zoekt een klankbord en vertrouwt haar schriften toe wat ze bij niemand anders kwijt kan.

En dat betrof in de eerste plaats het ontluikende liefdesleven van de aantrekkelijke Haarlemse. Van haar prille verliefdheden, hartstochtelijke aanbidders en het flirten met Canadese bevrijders tot haar intens verdriet om een gebroken liefde. Bakvis in oorlogstijd schetst in vlotte bewoordingen hoe een ‘gewoon’ meisje de oorlogsjaren ondergaat. Door de ogen van Miep Diesel krijgen we niet alleen een beeld van een levenslustige tiener, maar ook van de ontwrichting van het dagelijks leven in Haarlem tijdens de bezetting.

Over Miep Diesel

Miep Diesel (Amsterdam, 22 december 1926 – Amersfoort, 6 april 2020) woonde vanaf 1930 in de Stuijvesantstraat in Haarlem. Ze werkte in de oorlogsjaren aan de controle van levensmiddelenbonnen in de drukkerij van de firma Enschedé en kreeg in 1945 een baan op de administratie van chocoladefabriek Droste. Ze trouwde in 1952 met Nico van Garderen, met wie ze twee kinderen kreeg.

Bijna 75 jaar hield Miep Diesel het dagboek voor zichzelf, maar in 2019 besloot ze het document te schenken aan haar dochter Hilde van Garderen. Nadat ze in 2019 uit het dagboek voorlas bij een 4 mei-herdenking in Almere, werd besloten om het originele dagboek op een veilige plek onder te brengen en stemde Miep Diesel met veel genoegen in met een uitgave van haar dagboek. Ze overleed kort voor het ter perse gaan van het boek, thuis in haar huis in Amersfoort.

Het manuscript van het dagboek is opgenomen in de collectie van het Noord-Hollands Archief. Via deze link kunnen de scans van het origineel worden bekeken.