Menu

Heleen Peeters brengt de 'Piramiden in de polder' in beeld

De nieuwe fotograaf voor de documentaire foto-opdracht Noord-Holland 2020 is bekend. Heleen Peeters, van huis uit documentaire fotograaf en beeldredacteur bij  NRC Handelsblad, zorgt er dit jaar voor dat het veranderende landschap van de provincie op een aansprekende manier wordt vastgelegd. Dit jaar brengt de opdracht ‘Piramiden in de polder’ een ode aan de karakteristieke stolpboerderij.Elk jaar geeft het Noord-Hollands Archief samen met de provincie Noord-Holland een documentaire foto-opdracht om het tijdsbeeld en veranderend landschap van de provincie vast te leggen. In samenspraak is er dit jaar voor gekozen om de stolpboerderijen, die zo beeldbepalend en karakteristiek zijn voor het landschap van Noord-Holland tot onderwerp te maken. De opdracht heeft de titel ‘Piramiden in de polder’ vanwege de karakteristieke contour van dit type boerderij, die op een piramide lijkt. Het behoud van deze boerderijen met hun erven is een van de speerpunten van het provinciaal erfgoedbeleid. De provincie brengt het komende jaar de waarde van alle stolpen in kaart op een stolpenwaarderingskaart. Op basis van deze kaart verkent de provincie welk gemeentelijk en provinciaal beleid duurzame benutting van stolpen kan stimuleren. Herbestemming is een belangrijke pijler voor het behoud van stolpen. In de foto-opdracht wordt daarom aandacht besteed aan zowel originele als herbestemde panden, de stolpenerven en haar gebruikers.

Stolpboerderij in Waterland.


In 2019 gaf fotograaf Lars van den Brink invulling aan de foto-opdracht in een serie getiteld ‘Oud van nu’ waarin hij 27 historische panden in de provincie in beeld bracht die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Hiervoor gingen Natascha Libbert, Claudius Schulze en Ahmed Polat aan de slag. Bekijk hier de webexposities.

De selectiecommissie, die een keuze moest maken uit drie indrukwekkende presentaties, bestond uit Nienke van Kuijeren van de provincie Noord-Holland, Ellen Dosse, directeur SpaarnestadPhoto, Peter van den Doel, zelfstandig fotodeskundige en adviseur voor de Mondriaan Stichting, en Alexander de Bruin en Eva Vreeburg van het Noord-Hollands Archief. De resultaten worden toegevoegd aan de beeldcollectie Provinciale Atlas Noord-Holland die het Noord-Hollands Archief in beheer heeft.