Menu

Wij onderschrijven de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

Bij ons staat de gebruiker centraal. De rijkdom aan erfgoed die wij over Noord-Holland bewaren, maken wij graag zo optimaal mogelijk op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk. Hiervoor gebruiken wij innovatieve technieken. Dit is één van de principes van het NDE-manifest. Alle reden om onze handtekening hieronder te zetten.

Directeur Lieuwe Zoodsma zet zijn handtekening onder het NDE-manifest
Directeur Lieuwe Zoodsma zet zijn handtekening onder het NDE-manifest

Wij willen ons collectiemateriaal bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen. De uitdaging daarbij is om op die plek te zijn waar de gebruiker zich bevindt. Dus niet alleen op onze platformen, maar ook op andere plaatsen zoals op Wiewaswie.nl, Oorlogsbronnen.nl, Delpher.nl en HisGIS.nl.

Wij werken eraan om onze collecties voor het publiek op een makkelijk toegankelijke en innovatieve manier te ontsluiten. Een mooi voorbeeld hiervan is de collectie van Fotopersburo De Boer. Meer dan 2 miljoen foto’s kunnen binnenkort aan het publiek worden gepresenteerd en worden doorzocht met Artificial Intelligence (AI). Ook op het gebied van papieren archieven zijn wij vergevorderd met nieuwe technieken zoals bij het 19e -eeuwse notarieel archief uit Haarlem dat met Handwritten Text Recognition (HTR) via Zenodo ter beschikking wordt gesteld. Een innovatief project dat samen met het Nationaal Archief wordt uitgevoerd. Mede door deze digitale mogelijkheden kunnen wij de collectie aan een zo breed mogelijk publiek aanbieden. Beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar voor de toekomst. Verder werken wij breed mee in kennisdeling, zoals op de KIA platforms, onder meer het delen van kennis rond de eigen preserveringsvoorziening.

Logo NDE