Menu

Uitbreiding scans notariële archieven

In samenwerking met het Nationaal Archief werkt het Noord-Hollands Archief in het kader van het programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) aan de digitalisering van notariële aktes. De afgelopen jaren heeft het Noord-Hollands Archief een flink aantal notariële aktes kunnen laten digitaliseren. In 2020 waren aktes van notarissen uit Haarlem, Nieuwer-Amstel (tegenwoordig Amstelveen) en Uithoorn aan de beurt om gescand te worden. De scans van deze aktes zijn nu online beschikbaar gekomen. Het betreft:

In totaal zijn er ruim 171.000 nieuwe scans beschikbaar gekomen! De archieven van notarissen zijn een goudmijn voor allerlei onderzoekers, zoals (lokale) historici, genealogen en huizenonderzoekers. Aktes die je kan terugvinden zijn bijvoorbeeld testamenten, overdrachten van onroerend goed, huwelijksvoorwaarden, schuldbekentenissen en nog veel meer.

Notariele aktes
Aktes van notaris M.C. van der Moolen uit Nieuwer-Amstel, 1828.

De aktes zijn niet op naam te doorzoeken. Wel kunnen de zgn. Repertoria (chronologische overzichten van alle door een notaris opgemaakte akten, ook gescand beschikbaar) geraadpleegd worden als nadere toegang. In het project De ijsberg zichtbaar maken wordt wel gewerkt aan het full-tekst doorzoekbaar maken van handgeschreven teksten. Hopelijk zijn de scans die nu beschikbaar gesteld worden over een paar jaar ook full-tekst doorzoekbaar!