Menu

Klaar voor de toekomst

Ons Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, Klaar voor de toekomst, is gereed! Graag nemen wij jullie hierin mee in onze plannen voor de komende jaren. In deze periode staan ons veel uitdagingen te wachten, met name als het gaat om duurzame digitale opslag en innovatieve raadpleging van de archieven en collecties van de bij ons aangesloten overheidsorganisaties. Wij verheugen ons erop om geheel volgens onze kernwaarden betrouwbaar, innovatief, open en gericht op samenwerking met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Download ons Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, Klaar voor de toekomst

Omslag van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024