Menu

Jaarverslag 2020

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Door het uitbreken van de COVID-19-pandemie werden de bedrijfsvoering en raadpleegvoorzieningen bij het Noord-Hollands Archief ingrijpend beïnvloed. De lockdowns zorgden ervoor dat grote delen van de beide gebouwencomplexen van het NHA werden gesloten en dat de publieksdienstverlening werd beperkt tot uitsluitend urgente gevallen. Daarnaast werden bijna alle activiteiten, interne zowel als externe, afgelast of geannuleerd. Publieksactiviteiten, lezingen, exposities, concerten, vergaderingen, trainingen en personeelsbijeenkomsten werden allemaal afgelast of in veel gevallen digitaal georganiseerd. Het is opmerkelijk en tegelijk ook bemoedigend dat er ondanks alle beperkingen in het verslagjaar 2020 nog zo veel is gebeurd. Veel daarvan kunt u aantreffen in ons jaarverslag.

Download het jaarverslag van 2020.