Menu

2.000.000 x Fotopersbureau De Boer

Ook zo nieuwsgierig naar dat wat de persfotografen van Fotopersbureau De Boer hebben vastgelegd?

Fotopersbureau De Boer

De collectie van Fotopersbureau De Boer bestaat uit maar liefst 2.000.000 negatieven en beslaat allerlei onderwerpen. Grote sportevenementen, politieke gebeurtenissen, portretten van popsterren en bekende Nederlanders maken er deel van uit. Zo zijn er al foto’s van The Beatles, Dr. Martin Luther King en de watersnoodramp van 1953 in de collectie ontdekt. Maar ook als de bakker op de hoek veertig jaar bestaat, zijn de fotografen erbij. Het Noord-Hollands Archief durft dan ook te beweren – en die bewering wordt de laatste jaren steeds weer bekrachtigd – dat het van iedere enigszins perswaardige gebeurtenis in de regio Kennemerland uit de periode 1945-2004 foto’s in huis heeft. De collectie vormt met recht ‘het fotografisch geheugen van Kennemerland’, al heeft het ook daarbuiten grote, soms emotionele waarde.

De collectie is van hoogstaand fotografisch niveau. Meerdere fotografen van het Fotopersbureau zijn dan ook in de prijzen gevallen. Zo wint oprichter Cees de Boer zowel de World Press Photo als Zilveren Camera in 1962 en wordt zijn zoon en opvolger Poppe de Boer ‘Fotojournalist van het Jaar’ in 1969.


Een aantal beelden uit de collectie van Fotopersbureau De Boer (1945-2004). Rechtsonder de foto waarmee Cees de Boer de World Press Photo en Zilveren Camera wint.

VeleHanden

Om te achterhalen wat de persfotografen al die jaren hebben vastgelegd, is het Noord-Hollands Archief twee projecten gestart op het platform VeleHanden. We gebruiken daartoe de piekfijne administratie van het Fotopersbureau, waarin keurig is beschreven wat er wanneer is gefotografeerd. Al deze gegevens worden overgenomen en op die manier doorzoekbaar gemaakt.

In een eerste project zijn de gegevens uit de zogenaamde onderwerpskaarten uit de periode 1945-1990 overgenomen. Dit project is inmiddels afgerond. Het tweede, nog lopende project behandelt de chronologisch geordende logboeken uit de periode 1990-2004. Alle gegevens daarvan zijn al ingevoerd, maar moeten nog worden gecontroleerd. Het project is hier te vinden op VeleHanden.

Doorzoeken

De gegevens uit de onderwerpskaarten uit de periode 1945-1990 zijn nog niet terug te vinden in onze online Beeldbank, maar zijn al wel doorzoekbaar via deze spreadsheet (Excel, 12,4MB). Iedere gefotografeerde gebeurtenis is daarop beschreven, gedateerd, en voorzien van een verwijzing naar het bijbehorende negatiefnummer (fotonummer + deelcollectie). De gebeurtenissen zijn door het Fotopersbureau gerubriceerd middels circa 1.200 toegekende onderwerpen. Deze onderwerpsbenamingen zijn in de spreadsheet terug te vinden in de kolom ‘catalogus-kaart’. Daarnaast zijn in het overzicht per gebeurtenis soms locatiegegevens en persoonsnamen terug te vinden.

Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van de gefotografeerde gebeurtenissen en/of wil je deze laten digitaliseren? Neem dan met ons contact op via info@noord-hollandsarchief.nl.

Ambitie

Als ook de gegevens uit de logboeken zijn overgenomen, is het mogelijk om alle door Fotoperbureau De Boer gefotografeerde gebeurtenissen uit de perioden 1945-2004 te doorzoeken. Het gaat dan om circa 300.000 gebeurtenissen, verwijzende naar ongeveer 2.000.000 bijbehorende fotonegatieven.

Hoewel het doorzoekbaar maken van de collectie al een mijlpaal op zich is, reikt de ambitie van het Noord-Hollands Archief verder. Want je wilt natuurlijk ook de bijbehorende foto’s kunnen zien. Het doel van het Noord-Hollands Archief is dan ook om alle bijbehorende negatieven te digitaliseren, te koppelen aan de bijbehorende gegevens, en de foto’s voor iedereen gratis aan te bieden in onze Beeldbank.