Menu

Met Fotopersbureau De Boer naar Linked Open Data

Van alle archieven en collecties van het Noord-Hollands Archief is de collectie van Fotopersbureau De Boer (1945-2005) de meest geraadpleegde. Niet vreemd, gezien de veelheid aan onderwerpen die erin terug te vinden zijn – van de bakker op de hoek tot beroemdheden en belangrijke gebeurtenissen – en haar omvang van maar liefst twee miljoen persfoto’s. Met de collectie is al veel gebeurd. Alle negatieven zijn door het archief herverpakt en gedigitaliseerd, samen met honderden vrijwilligers voorzien van een beschrijving, met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) doeltreffender doorzoekbaar gemaakt, en online vrij beschikbaar gesteld in de Beeldbank Fotopersbureau De Boer. Met het project FAIR Photos zetten we de volgende stap door de fotoreportages verder te verrijken en aan te bieden als Linked Open Data (LOD). Het project voeren we uit samen met Leon van Wissen (CREATE Lab, Universiteit van Amsterdam) en het Netwerk Digitaal Erfgoed, als onderdeel van de CLARIAH Heritage Data Call.

Wat gaan we doen?

Hoewel de collectie van Fotopersbureau De Boer al goed doorzoekbaar is op de speciale website en iedere foto daar vrij downloadbaar is, is het nog lastig om analyses uit te voeren of in één keer grote hoeveelheden foto’s te gebruiken. Daarvoor staat de collectie nog onvoldoende ‘open’ en moeten de gegevens meer worden gestandaardiseerd en gekoppeld aan externe referenties. Zo ontstaan dataknooppunten waarlangs onze collecties zijn te bevragen en verrijken. In het project gaan we daarmee aan de slag. We verrijken de metadata van de collectie door ze te koppelen aan thesauri van locaties, personen en onderwerpstrefwoorden. Na afloop levert het project een download op van alle gestructureerde en verrijkte metadata als spreadsheet (CSV), maar ook als Linked Open Data (RDF). Dit wordt eind 2023 verwacht.

Nieuwe gebruiksmogelijkheden

Door de collectie van Fotopersbureau De Boer te verrijken en verder open te stellen, kan deze op andere manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek naar actuele onderwerpen als milieu, energie, sociale ongelijkheid of het dagelijks leven. Of voor het maken van een betere gebiedsanalyse door gebruik te maken van aan foto’s gekoppelde locatiegegevens.

Daarnaast beschikt het Noord-Hollands Archief over veel meer interessante archieven en collecties. Het project gebruiken we dan ook als leertraject om uiteindelijk al onze collectiedata als Linked Open Data aan te bieden. De open en verrijkte data die door het project gegenereerd wordt, kan bovendien door andere erfgoedinstellingen worden gebruikt om zo nog meer foto’s en andere media gezamenlijk beter doorzoekbaar en vindbaar en te maken.

Neem voor meer informatie over FAIR Photos contact op met de projectleiders Leon van Wissen (UvA) en/of Nico Vriend (NHA).