Menu

65 jaar geleden, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, werd Nederland getroffen door een van de grootste natuurrampen die Europa in eeuwen heeft gekend. In enkele uren overspoelt de zee met donderend geweld grote delen van het land en vinden meer dan 1800 mensen de dood. Veertig procent van het totale aantal slachtoffers valt op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland en het Zuid-Hollandse eiland Goerree-Overflakkee. Circa 100.000 mensen moesten evacueren, er werden 4500 gebouwen verwoest en vele beschadigd. Daarnaast komen twintigduizend koeien, tweeduizend paarden, twaalfduizend varkens, drieduizend schapen en tienduizenden konijnen, honden en katten om bij de ramp.

Van de talloze stormvloeden die Nederland teisterden was dit de eerste die op grote schaal fotografisch werd gedocumenteerd. Uit onderzoek is gebleken dat veel bekende Nederlandse fotografen die destijds nog aan het begin van hun carrière stonden, direct na de ramp naar de plek des onheils zijn afgereisd om fotografisch verslag te doen. Tot op de dag van vandaag duiken er over deze ingrijpende (media) gebeurtenis nog steeds nieuwe foto’s en interessant feitenmateriaal op.

Hiertoe behoren ook 91 tot nu toe vrijwel onbekende foto’s van fotopersbureau De Boer gemaakt op het eiland Sint Philipsland. De Boer was op uitnodiging van de overheid op 2 februari afgereisd naar het rampgebied om het te fotograferen, tezamen met een groep waarvan onder andere ook het ANP deel uitmaakte. De foto’s geven een duidelijk beeld van de omvang van de ramp en de eerste hulpacties.

Een selectie van deze onbekende foto’s van De Boer, is opgenomen in de nieuw publicatie van Els Kerremans en Jacqueline van Paaschen, samen met allerlei ander onbekend fotomateriaal, getiteld: DE RAMP | The Flood  De watersnoodramp van 1953 in documentaire fotografie, die binnenkort verschijnt.