Menu

Open data

De inventarissen, plaatsingslijsten en nadere toegangen van het Noord-Hollands Archief zijn als open data beschikbaar via het archievenoverzicht.

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden zoals het Noord-Hollands Archief gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, gefinancierd is uit publieke middelen en voortkomt uit de uitvoering van onze publieke taak. Door de open data beschikbaar te stellen kunnen andere partijen, commercieel en niet-commercieel, nieuwe toepassingen bedenken. Een goed voorbeeld hiervan is de website Open Archieven.

Van het Noord-Hollands Archief zijn momenteel de archieftoegangen (inventarissen en plaatsingslijsten) en nadere toegangen, zoals indexen op bevolkingsregisters in het werkgebied van het Noord-Hollands Archief en diverse justitiële bronnen, als open data beschikbaar gekomen.

Komen er nieuwe bronnen beschikbaar dan zijn ook deze als open data in het archievenoverzicht te vinden. Ook zijn de inventarissen en plaatsingslijsten via de API van Archives Portal Europe als open data beschikbaar. Er geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen iedereen mag de gegevens vrij gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig, maar wordt wel op prijs gesteld.

Meer informatie over de open data van het Noord-Hollands Archief is te vinden op https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/open-data.

Meer Lab?

Wil je weten wat er nog meer borrelt bij het Noord-Hollands Archief? Bekijk de projecten in ons NHALab!