Menu

ANBI-status Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het Noord-Hollands Archief zijn onder bepaalde voorwaarden (boven een drempelbedrag en tot een maximum) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De fiscus betaalt dan in feite mee aan uw gift. Het bedrag van de gift mag voor de aftrek met de factor 1,25 worden vermenigvuldigd. U kunt ook kiezen voor een periodieke gift (gedurende tenminste vijf jaar). Deze is fiscaal (zonder enige drempel) geheel aftrekbaar. Dit dient in een eenvoudige overeenkomst met het Noord-Hollands Archief te worden vastgelegd. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met info@noord-hollandsarchief.nl.

De ANBI status vereist dat bepaalde informatie op de website gepubliceerd staat. De volledige informatie vindt u in het ANBI-formulier. Een overzicht van de belangrijkste informatie van het Noord-Hollands Archief kunt u daarnaast ook op deze pagina vinden:

Contactgegevens

Naam van de instelling: Noord-Hollands Archief
RSIN/fiscaal nummer: 815115714
Kamer van Koophandel: 57581665

Postadres:
Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem
Email: info@noord-hollandsarchief.nl

URL: www.noord-hollandsarchief.nl

Doelstelling en verslag van activiteiten

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Het jaarverslag en het financieel verslag (alsmede de toelichting hierop) van 2021 zijn hier te bekijken.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: dhr. drs. J. (Jos) Wienen
Secretaris: mw. W. (Willeke) de Groot
Penningmeester: het bestuur draagt gezamenlijk zorg voor de financiën
Lid: mw. D. (Diana) van Loenen
Lid: dhr. R.J. (Jeroen) Verwoort
Lid: mw. B.J. (Boudien) Glashouwer
Lid: dhr. drs. C. (Cornelis) Mooij
Lid: mw. drs. M.J.C. (Marianne) Heeremans

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden: de voorzitter, dhr. J. Wienen, het vertegenwoordigend rijksbestuurslid, dhr. C. Mooij en de vertegenwoordigende wethouder van de gemeente Velsen, dhr. R.J. Verwoort.

Als secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur treedt op mw. W. de Groot, directeur van het Noord-Hollands Archief.

Beloningsbeleid: de bestuurders kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 150 euro per vergadering plus reiskosten. De bestuurders zijn verder onbezoldigd en ontvangen geen andere vergoedingen.

Kijk voor de volledige informatie naar ons ANBI-formulier.