Menu

Bestuur

Namens de gemeente Haarlem: burgemeester drs. J. Wienen (voorzitter)
  cultuurwethouder drs. J. Botter, MPA
Namens de gemeente Velsen: cultuurwethouder dhr. R.G. te Beest
Namens het Rijk/OCW: mw. B.J. Glashouwer, RE RI CISA
  mw. drs. M.L. Pop-Jansen
  drs. C. Mooij
   
Secretaris: directeur van het Noord-Hollands Archief
dhr. drs. L. Zoodsma