Menu

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Noord-Hollands Archief spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. In dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat gebaseerd is op het model Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de VNG, wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkopen bij het Noord-Hollands Archief plaatsvindt. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid van het Noord-Hollands Archief en wordt tenminste jaarlijks herzien en waar nodig aangepast.

Download hier het Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Download hier de Algemene Inkoopvoorwaarden.