Menu

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag

In juni 2022 trad Willeke de Groot aan als nieuwe directeur van het Noord-Hollands Archief. Zij nam het roer over van Lieuwe Zoodsma die na 27 jaar afscheid nam van het archief.

Bovendien lieten we in 2022 de coronaperiode definitief achter ons en werd dit verslagjaar volop ingezet op de digitale transitie.

Kijk voor alle actuele informatie op de website, meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons op social media!

Download het jaarverslag van 2022.

Oude jaarverslagen:

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt verslag gedaan van het financieel beleid van het Noord-Hollands Archief. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.

Download de jaarrekening van 2023 en controleverklaring.

Oudere jaarrekeningen: