Menu

Medewerkers

Lieuwe Zoodsma directeur
Klaartje Pompe plaatsvervangend directeur
   
Simone Beemsterboer adviseur en coach human resource development
Nicole Broek coördinator historisch archief Haarlemmermeer

Afdeling archief- en collectiebeheer (AC)

Patrick Vlegels hoofd archief- en collectiebeheer

Team Advisering en Toezicht (TAT)

Roomyla Choenni informatiemanager / projectleider e-Depot
(vacature) archiefinspecteur
Tanja Holt archiefinspecteur
Nick Smit adviseur digitale archivering
Thomas Zandvliet technisch digitaal archiefspecialist

Team Conservering en Restauratie (TCR) 

Frederike Leffelaar senior conserveringsadviseur
Henk Rolleman conserveringsadviseur

Team Archieven en Collecties (TAC) 

Alexander de Bruin conservator beeldcollecties
Eva Vreeburg medewerker beeld- en audiovisuele collecties
Anneke van den Bergh conservator Oude Boekerij en bijzondere collecties
Dick van der Fluit senior medewerker archieven en collecties
Mieke Schaap senior medewerker archieven en collecties
Andrea Roosen medewerker bibliotheek
Helen van der Eem medewerker archieven en collecties
Marian de Haan inventarisator archieven en collecties
Harco Gorter medewerker archieven en collecties
Edith Breuker assistent medewerker archieven en collecties

Afdeling Publiek (PB) 

Klaartje Pompe hoofd publiek

Team Dienstverlening (TDV) 

Hans van Felius senior medewerker dienstverlening
Nico Vriend coördinator publieksprojecten
Antoinet Nijssen dataspecialist
Marcel Leechburch Auwers medewerker dienstverlening
Henno Zelis medewerker dienstverlening
Harco Gorter medewerker dienstverlening
Lise Koning medewerker dienstverlening
Marian Voulon assistent medewerker dienstverlening
Bianca Hoefman assistent medewerker dienstverlening
Gerda Houweling assistent medewerker dienstverlening
Albert Vrugt assistent medewerker dienstverlening
Paul Ransijn assistent medewerker dienstverlening

Team Digitalisering (TDI) 

Henno Zelis medewerker digitalisering
Marcel Leechburch Auwers medewerker digitalisering
Robert van Vuuren medewerker digitalisering
Paul Maessen reprofotograaf

Afdeling Bedrijfsvoering (BV) 

Maarten Brock hoofd bedrijfsvoering

Team Interne Dienstverlening en Middelen (TDM) 

Ed Sewalt ICT-coördinator
Paula van Someren managementassistent
Jenny Preusser medewerker huishoudelijke dienst / gastvrouw
Susan van ’t Hoenderdaal receptioniste
Marianne Hamersma receptioniste / medewerker educatie
Bart Blesgraaf medewerker gebouwenbeheer

Team Presentatie en Communicatie (TPC) 

Mart van de Wiel senior medewerker presentatie & Provinciale Atlas
Annabelle Arntz senior adviseur communicatie en marketing
Annabella Meddens senior medewerker educatie
Robert van Vuuren webcontentmanager
Lise Koning medewerker educatie en evenementen