Menu

Meerjarenbeleidsplan

Ons Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, Klaar voor de toekomst, is gereed! Graag nemen wij jullie hierin mee in onze plannen voor de komende jaren. In deze periode staan ons veel uitdagingen te wachten, met name als het gaat om duurzame digitale opslag en innovatieve raadpleging van de archieven en collecties van de bij ons aangesloten overheidsorganisaties. Wij verheugen ons erop om geheel volgens onze kernwaarden betrouwbaarinnovatiefopen en gericht op samenwerking met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Omslag van het meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Archieven gaan over het verleden. Documenten uit het verleden worden opgenomen, geselecteerd, geordend en bewaard. Maar archieven gaan ook over de toekomst. Dit brengt nieuwe technische en organisatorische uitdagingen met zich mee. Voor het Noord-Hollands Archief (NHA) zijn het ook in de nieuwe vierjarige beleidsperiode spannende tijden. Dit meerjarenbeleidsplan laat de plannen voor de komende jaren zien. Het managementteam, de medewerkers en het bestuur hebben samen plannen gemaakt, die voortbouwen op de eerdere vierjarige beleidsplannen. Wij zijn trots op de reeds bereikte resultaten. Met een prachtige collectie en een mooi verbouwd en gerestaureerd publiekscentrum in de Janskerk is het NHA een waardevol cultureel centrum voor Haarlem, voor de regio en voor de provincie Noord-Holland.

Nieuwe fysieke depotruimte voor de opslag van de resterende papieren archieven is de komende jaren nog nodig. Maar ook dient er met voorrang voor alle aangesloten overheidsorganisaties een duurzaam, veilig en betrouwbaar digitaal opslagmedium - het zogenaamde e-Depot - te worden gerealiseerd. Voor de raadpleging wordt er op innovatieve wijze met behulp van moderne digitale technieken en software gewerkt aan het (nader) toegankelijk maken van archieven en tekstdocumenten uit die archieven. Dat is een geweldige uitdaging.

Ook spelen er bestuurlijke ontwikkelingen. Het Rijk wil zich terug trekken uit de besturen van de regionale historische centra. Het lijkt erop dat wij ook voor de digitale toekomst niet meer zeker mogen zijn van deelname aan het rijks-e-Depot. Het NHA heeft de kennis en de plannen om de uitdaging aan te gaan, samen met anderen, maar uitgaande van eigen kracht. We gaan de komende tijd na hoe wij de bestuurlijke en financiële voor het NHA breder kunnen delen. En we willen samenwerken met anderen aan een optimale infrastructuur voor archieven in Nederland.

Graag presenteren we hierbij onze toekomstvisie en onze plannen en nodigen iedereen uit hier kennis van te nemen en waar mogelijk met ons samen te werken aan de toekomst van ons verleden.

Jos Wienen
burgemeester van Haarlem
voorzitter van het bestuur van het Noord-Hollands Archief

Lieuwe Zoodsma
directeur van het Noord-Hollands Archief
secretaris van het bestuur van het Noord-Hollands Archief

Download

Klaar voor de toekomst, meerjarenbeleidsplan 2021-2024