Menu

Onze missie, visie en kernwaarden

Missie

Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun informatie toegankelijk en betrouwbaar te houden en helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Visie: het NHA in 2024

Het NHA is een toekomstbestendige culturele en democratische basisvoorziening in Haarlem. Als publiekscentrum zijn we een culturele hotspot waar geschiedenis leeft en beleefd kan worden en waar alle inwoners van de provincie een stukje van hun eigen geschiedenis kunnen terugvinden. Als collectiecentrum zorgen we dat onze collectie houdbaar, bruikbaar en zichtbaar is. Dankzij de goede kwaliteit en de laagdrempelige online beschikbaarheid van grote hoeveelheden collectiedata is de collectie optimaal te benutten voor allerhande soorten onderzoek. De innovatieve datatoepassingen die we helpen ontwikkelen, leveren verrassende geschiedverhalen en nieuwe inzichten op.

Als expertisecentrum staan we de aangesloten overheidsorganisaties terzijde bij het verantwoord inrichten van hun informatiebeheer ten behoeve van de democratische verantwoording en de bedrijfsvoering. We werken, zo mogelijk met andere archief- en erfgoedinstellingen in de provincie, aan innovaties waar onze overheidspartners en ons publiek baat bij hebben.

Wat onze kerntaken betreft, staan we zoveel mogelijk op eigen benen. De samenwerking met de rijksoverheid heeft een nieuwe vorm gekregen die garandeert dat de Noord-Hollandse rijkscollectie bij ons in beheer blijft en dat het rijk de financiële verantwoordelijkheden daarvoor adequaat blijft invullen. Dankzij de toetreding van enkele nieuwe partners is de toekomst van de gemeenschappelijke regeling verzekerd.

Onze kernwaarden

In tijden van tanend vertrouwen in media en instituties stelt het NHA betrouwbaarheid als kernwaarde voorop. Wij staan voor de authenticiteit van de informatie die we beheren. Door de collectie zorgvuldig te documenteren met metadata over de ontstaans- en beheercontext, stellen wij gebruikers in staat om onze informatie te duiden en op waarde te schatten. Als organisatie en medewerkers komen we onze afspraken na en zijn we eerlijk en zelfkritisch als we daar onverhoopt eens niet in slagen.

Het NHA is innovatief. We omarmen de digitalisering en zoeken actief naar nieuwe datatoepassingen en technieken om het maatschappelijk en wetenschappelijk rendement van de collectie te vergroten.

Het NHA is van en voor alle inwoners van het verzorgingsgebied. We zijn, zowel online als op locatie, laagdrempelig, inclusief en uitnodigend. Dat drukken we uit in de kernwaarde openheid.

Samenwerking zit in ons DNA. Als gemeenschappelijke regeling verbinden we overheidspartners voor een gezamenlijk doel. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we veel andere partijen nodig: collega-erfgoedinstellingen, historische verenigingen, individuele gebruikers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, leveranciers. Ook onze interne werkprocessen vallen of staan met goede samenwerking tussen de specialismen die onze organisatie rijk is.