Menu

Missie en visie

Voor wie wil weten hoe het was

Wij zijn van mening dat geschiedenis enorm belangrijk is. Het Noord-Hollands Archief is de afgelopen jaren geworden wat het wil zijn: het geheugen van Noord-Holland.

Missie

De missie van het Noord-Hollands Archief is tweeledig:

  • partner zijn voor overheden: borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven
  • beschikbaar zijn voor publiek: informatiecentrum zijn voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden

Passie

Wij geloven hartstochtelijk dat archieven van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor een gezonde democratie en een goed werkende overheid omdat archieven kennis verschaffen en genereren, en burgers wortels geven die hen steviger doen staan.

Actie

Een actieve houding is belangrijk als het gaat om beheer en behoud van digitale archieven. Tegenover archiefvormende overheden stellen we ons daarom actief op. Maar tegelijkertijd willen we voor het publiek zichtbaar zijn en zoeken we het publiek op.