Menu

Privacyverklaring Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief streeft ernaar uw persoonsgegevens met zorg te behandelen en af te schermen voor oneigenlijk gebruik. Hiertoe houdt het Noord-Hollands Archief zich aan de geldende wetgeving omtrent privacy. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Noord-Hollands Archief respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert het Noord-Hollands Archief u over de wijze waarop het Noord-Hollands Archief met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn.