Menu

ANBI-status Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief

De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief voldoet aan de ANBI voorwaarden en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel daarvan is dat schenkingen aan de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI status vereist dat bepaalde informatie op de website gepubliceerd staat. Voor de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief is deze informatie als volgt:

Contactgegevens

Naam van de instelling: Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief
RSIN/fiscaal nummer:  8044.85.355
Kamer van Koophandel: 41226942

Postadres:
Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief
t.a.v. de heer W.G.M. Cerutti, secretaris
Verspronckweg 95
2023 BC Haarlem
Email: w.cerutti@chello.nl

URL: http://noord-hollandsarchief.nl/vrienden

Doelstelling en verslag van activiteiten

De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief steunt in brede zin het werk van het Noord-Hollands Archief. Met lezingen en rondleidingen brengen wij het Noord-Hollands Archief bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht. Verder stimuleren we onderzoek, aankopen en publicaties door bijvoorbeeld financiële steun.

Het financieel verslag van 2015 is hier te bekijken.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dr. J. Spoelder
Secretaris: mr. W.G.M. Cerutti
Penningmeester: drs. J.M. Poldermans
Lid: mr. P.A.G. Cammaert
Lid: mw. J.A. Patijn-Bijl de Vroe

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.