Menu

Beverwijk

Beverwijk is in de twaalfde of dertiende eeuw ontstaan als een kleine handelsnederzetting aan het Wijkermeer. Het lag op zo’n halve kilometer ten zuidwesten van het oude, op een strandwal gelegen kerkdorpje Agathenkyrica of Agathenkerk. Het dorp en de kerk ontlenen hun naam aan de heilige Agatha, die omstreeks 250 ter dood was gebracht door de Romeinen vanwege haar christelijke geloofsovertuiging. Ergens in de negende eeuw, zo wil het verhaal, verscheen zij hier om een maagd te redden uit de grijpgrage handen van de Noormannenleider Rorik. Op de plek waar zich dit alles heeft afgespeeld, werd later een kerkje gebouwd. Omstreeks 1400 werd dit kerkje verbouwd tot de huidige Grote Kerk. De naam Agathenkerk is dan inmiddels al lang in onbruik geraakt en vervangen door die van Wijk, dat in 1267 voor het eerst wordt genoemd. Lees meer over de geschiedenis van de gemeente Beverwijk.

Woonkernen

Beverwijk, Wijk aan Zee.

Opgeheven gemeenten

Wijk aan Zee en Duin (in 1936 bij Beverwijk gevoegd).

Onderzoek in Beverwijk

Wilt u onderzoek doen dan heeft het Noord-Hollands Archief diverse bronnen en databases waarin u kunt zoeken:

Links