Menu

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft Spaarnwoude de oudste papieren. De nederzetting wordt voor het eerst genoemd in twee vroeg elfde-eeuwse goederenlijsten van de abdij van Echternach in Luxemburg, gesticht door Willibrordus. In de ene lijst staat Spaarnwoude als Smirnerewalt, in de andere als Spirnerewalt. Beide vermeldingen betreffen een houten kerkje. In 1156 komen we de naam Sparnereswalt tegen, het woud bij het Spaarne. Lees meer over de geschiedenis van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Grondgebied

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in 1863 door samenvoeging van de volgende gemeenten ontstaan:

  • Spaarnwoude
  • Haarlemmerliede, Noord-Schalkwijk en Hofambacht
  • Houtrijk en Polanen
  • Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk aan de Drecht

In de voorafgaande periode is door gemeentelijke herindelingen het grondgebied van de verschillende gemeenten steeds gewijzigd op de volgende manier:

  • van 1811 tot 1817 waren de bovengenoemde gemeenten samengevoegd tot één gemeente, te weten Spaarnwoude
  • van 1817 tot 1857 waren bovengenoemde gemeenten zelfstandig
  • van 1857 tot 1863 werden Spaarnwoude en Haarlemmerliede samengevoegd
  • in 1863 werden alle gemeenten zoals hierboven boven vermeld weer samengevoegd, nu onder de naam Haarlemmerliede en Spaarnwoude

In 1927 en 1963 werden delen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan de gemeente Haarlem toegevoegd.

Per 1 januari 2019 is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd met de gemeente Haarlemmermeer tot de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Onderzoek in Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Wilt u onderzoek doen dan heeft het Noord-Hollands Archief diverse bronnen en databases waarin u kunt zoeken:

Links