Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en voorgangers, zijn openbaar voor de volgende jaren:

 • geboorte: 1812-1912
 • huwelijk: 1812-1942
 • huwelijksbijlagen: 1812-1942
 • overlijden: 1812-1970

In de periode 1812-1863 was het grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude verdeeld over diverse gemeenten. Er zijn voor deze periode dan ook registers van de Burgerlijke Stand voor elke afzonderlijke gemeente:

 • 1812-1817: één set registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Spaarnwoude, waartoe in die periode ook Haarlemmerliede, Hofambacht, Noord- en Zuid Schalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk aan de Drecht behoorden.
 • 1817-1856: vier sets registers van resp. Spaarnwoude, Haarlemmerliede (met Noord-Schalkwijk en Hofambacht), Zuid-Schalkwijk (met Vijfhuizen en Nieuwerkerk aan de Drecht) en Houtrijk en Polanen (Halfweg).
 • 1857-1862: drie sets registers van resp. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Zuid-Schalkwijk en Houtrijk en Polanen (Halfweg).
 • Vanaf 1863 één set: Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en alle voorgangers, zijn de geboorteaktes uit de periode 1812-1912, huwelijksaktes uit de periode 1812-1942 en overlijdensaktes uit de periode 1812-1960 ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie. De overlijdensaktes uit de periode 1961-1970 zijn nog niet op naam doorzoekbaar. De scans van deze aktes zijn wel in te zien via het archievenoverzicht.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is openbaar voor de periode 1849-1937. In dit register werden de inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geregistreerd. Over het algemeen zijn in het bevolkingsregister per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

 • naam, geboorteplaats en geboortedatum
 • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
 • adres, beroep en religie
 • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

In de periode 1849-1863 was de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog opgedeeld in diverse kleine gemeenten. Voor deze periode zijn er dan ook bevolkingsregisters voor:

 • Gemeente Haarlemmerliede, Noord-Schalkwijk en Hofambacht
 • Gemeente Houtrijk en Polanen (Halfweg)
 • Gemeente Spaarnwoude
 • Gemeente Zuid-Schalkwijk, Vijfhuizen en Nieuwerkerk aan de Amstel
 • Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (vanaf 1857)

Vanaf 1863 is er één bevolkingsregister voor de gehele gemeente.

De bevolkingsregisters van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en de voorgangers, zijn ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Een gedeelte is digitaal als scan in te zien via het archievenoverzicht, maar nog niet alles is digitaal op naam doorzoekbaar. De beschikbare (eigentijdse) indexen zijn wel digitaal in te zien. De volgende onderdelen zijn digitaal beschikbaar:

Het bevolkingsregister van na 1937 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van de dorpen op het grondgebied van de huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de indexen daarop, zijn niet online beschikbaar, en zijn alleen te raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Wel is er online een overzicht van de bij het Noord-Hollands Archief beschikbare DTB-registers van Haarlemmerliede, Hofambacht, Houtrijk en Polanen, Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk en Vijfhuizen en Spaarnwoude.

Enkele onderzoekers hebben informatie uit de DTB-registers van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op internet gepubliceerd (NB: het Noord-Hollands Archief is niet verantwoordelijk voor de (juistheid van) informatie op deze pagina's).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links