Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlemmermeer

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is een relatief jonge gemeente, gesticht in 1855. Dit betekent dat de belangrijkste genealogische bronnen ook rond dat jaar beginnen.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Haarlemmermeer beginnen in 1856. Deze zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1856-1912
  • huwelijk: 1856-1932
  • overlijden: 1856-1960

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal in het Raadhuis in Hoofddorp en in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Daarnaast beschikt het Noord-Hollands Archief over de huwelijksbijlagen voor de periode 1856-1932. Deze zijn op microfilm in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat (dus niet in Hoofddorp).

De geboorteaktes uit de periode 1856-1912, huwelijksaktes uit de periode 1856-1932 en overlijdensaktes uit de periode 1856-1950 zijn toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie.

Bevolkingsregister

Het Bevolkingsregister van de gemeente Haarlemmermeer is openbaar voor de periode 1855-1940. Het bevolkingsregister Haarlemmermeer is ter inzage in de studiezaal in het Raadhuis in Hoofddorp (dus niet op de locatie Jansstraat in Haarlem). Hier is ook de index op het bevolkingsregister te raadplegen.

Een gedeelte is digitaal als scan in te zien via het archievenoverzicht, maar er kan niet digitaal op naam worden gezocht. De beschikbare (eigentijdse) indexen zijn wel digitaal in te zien. De volgende onderdelen zijn digitaal beschikbaar:

Van personen die na 1937 zijn overleden is het mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

Onderzoek vóór 1856

De gemeente Haarlemmermeer is gesticht in 1855. Daarvóór woonden er echter ook al mensen in het toen pas drooggemaakte Haarlemmermeer. Deze werden geregistreerd in de gemeente waar het drooggemaakte stuk land destijds onder viel, zoals bijvoorbeeld Aalsmeer, Alkemade, Hillegom, Heemstede en Warmond. Voor de periode vóór 1856 (wanneer de Burgerlijke Stand van Haarlemmermeer begint) zijn er indexen gemaakt op geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes van deze personen, met verwijzing naar de gemeente waar de akte is opgemaakt. Deze indexen zijn te vinden bij de Tienjarentafels in de studiezaal van de locatie Jansstraat (let op: niet in de studiezaal in Hoofddorp). Voor de geboorteaktes zijn deze indexen beschikbaar voor de periode 1843-1855, voor de huwelijksaktes voor de periode 1844-1855 en voor de overlijdensaktes voor de periode 1846-1855.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in de gemeente Haarlemmermeer, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links