Menu

Heemskerk

In 1063 wordt Heemskerk, gelegen op de strandwal waarop ook Beverwijk, Uitgeest en Akersloot tot ontwikkeling zijn gekomen, voor het eerst genoemd als Hemezenkyricha. Archeologen hebben evenwel overtuigend aangetoond dat Heemskerk en omgeving al in de ijzertijd (600 v.Chr.-500 na Chr.) min of meer onafgebroken bewoond moet zijn geweest.

Kyricha betekent kerk, maar naar de betekenis van Hemezen moeten wij gissen. In de elfde en twaalfde eeuw bezaten de graven van Holland in Heemskerk en omgeving veel grootgrondbezit. In 1248 deed graaf Willem II deels afstand van zijn grafelijke bezittingen alhier ten gunste van twee van zijn naaste vertrouwelingen en leenmannen, ridder Simon van Haarlem en ridder Wouter van Egmond. Zowel Simon als Wouter lieten daarop een kasteel bouwen: Oud-Haerlem en Ter Wijck (later Oosterwijk en Foreest geheten). Lees meer over de geschiedenis van de gemeente Heemskerk.

Woonkernen

Heemskerk.

Onderzoek in Heemskerk

Wilt u onderzoek doen dan heeft het Noord-Hollands Archief diverse bronnen en databases waarin u kunt zoeken:

Links