Menu

Heemstede

Over de vroegste geschiedenis van Heemstede is weinig bekend. Het dorp ressorteerde aanvankelijk onder het ambacht Haarlem, maar toen de Haarlemmers in 1245 stadsrecht kregen, gaf de graaf van Holland de bestuurs- en rechtsmacht over Heemstede aan een van zijn leenmannen. Sindsdien was Heemstede een ambachtsheerlijkheid en waren de heren van Heemstede verantwoordelijk voor het bestuur en de lage rechtspraak, die namens hem door een college van schout en schepenen werden uitgeoefend. De hoge rechtspraak, dat wil zeggen de bevoegdheid halsmisdaden te berechten, bleef echter voorbehouden aan de baljuw van Kennemerland. Wanneer de heren van Heemstede in hun heerlijkheid waren, resideerden zij in hun eigen slot, ’t Huis van Heemstede, gelegen aan het Spaarne. In 1809 werd dit slot, dat omstreeks 1300 was gebouwd, en daarna verschillende malen is herbouwd, gesloopt. Lees meer over de geschiedenis van de gemeente Heemstede.

Woonkernen

Heemstede, De Glip.

Opgeheven gemeenten

Berkenrode (in 1857 bij Heemstede gevoegd).

Onderzoek in Heemstede

Wilt u onderzoek doen dan heeft het Noord-Hollands Archief diverse bronnen en databases waarin u kunt zoeken:

Links