Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Heemstede

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Heemstede en de voormalige gemeente Berkenrode (bij Heemstede gevoegd in 1857).

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Heemstede zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1811-1912
  • huwelijk: 1811-1936
  • huwelijksbijlagen: 1811-1932
  • overlijden: 1811-1961

Deze aktes zijn in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Op deze locatie zijn ook de Tienjaarlijkse tafels (indexen op de aktes van de Burgerlijke Stand) ter inzage.

De aktes van de gemeente Berkenrode komen uit de periode 1817-1857. Voor de periode 1811-1816 en na 1857 kunt u bewoners van Berkenrode terugvinden in de Burgerlijke Stand van Heemstede.

Van Heemstede zijn de geboorteaktes uit de periode 1811-1912, huwelijksaktes uit de periode 1811-1932 en overlijdensaktes uit de periode 1811-1960 ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie. Ook de aktes van Berkenrode uit de periode 1817-1857 zijn via die website toegankelijk.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Heemstede is openbaar voor de periode 1850-1939. In dit register werden de inwoners van de gemeente Heemstede geregistreerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • naam, geboorteplaats en geboortedatum
  • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
  • adres, beroep en religie
  • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

De bevolkingsregisters van Berkenrode zijn aanwezig voor de periode 1824-1860.

De bevolkingsregisters van Heemstede en Berkenrode zijn ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Een gedeelte is digitaal als scan in te zien via het archievenoverzicht, maar er kan niet digitaal op naam worden gezocht. De beschikbare (eigentijdse) indexen zijn wel digitaal in te zien. De volgende onderdelen zijn digitaal beschikbaar:

Het bevolkingsregister van na 1939 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

In de Krantenviewer zijn de adresboeken van Heemstede uit de periode 1929-1993 (met hiaten) online te doorzoeken. De adresboeken vormen een interessante bron voor familieonderzoek (namen, beroepen en adressen), maar ook voor lokaal historisch onderzoek. Zo zijn er advertenties van gemeentelijke instellingen, bedrijven, religieuze en maatschappelijke instellingen en verenigingen terug te vinden.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van Heemstede en Berkenrode en de indexen daarop zijn niet online beschikbaar, en zijn alleen te raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat. Wel is er online een overzicht beschikbaar van de bij het Noord-Hollands Archief aanwezige DTB-registers van Heemstede en Berkenrode.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Heemstede, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links