Menu

Provincie Noord-Holland

Achter de naam Noord-Holland zit een hele geschiedenis. In de twaalfde eeuw kwam de naam Holland voor het eerst voor. Het gebied heette graafschap Holland. Noord- en Zuid-Holland waren nog één gebied. In 1806 had Holland een koning: de Franse Lodewijk Napoleon. Holland bestond toen uit Amstelland en Maasland. Den Haag was de hoofdstad van Maasland en Haarlem de hoofdstad van Amstelland. In 1813 vertrokken de Fransen en in 1815 werd Nederland verdeeld in provincies. Dat gebeurde met de grondwet voor de Verenigde Nederlanden. Eén van de provincies was Holland. Pas in 1840 werd deze provincie gesplitst in Noord- en Zuid-Holland.

Unie van Utrecht

In de tijd dat Nederland nog onderdeel uitmaakte van het Spaanse rijk stonden graven en later stadhouders aan het hoofd van de provincies (of gewesten). In 1579 sloten de toenmalige provincies Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen de Unie van Utrecht, waarmee zij de Spaanse vorst Filips II niet langer als soeverein vorst erkenden. Daarmee ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.

Provinciale staten

In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën had iedere provincie al een bestuursorgaan: Provinciale Staten. Daarin zaten rijke burgers die de steden bestuurden en de lokale adel. Iedere provincie maakte in die tijd haar eigen beleid en bepaalde zelf hoeveel belasting er werd geheven. In de grondwet van 1814 en in de later Provinciale Wet werden de taken en bevoegdheden van alle provincies vastgelegd.

Vrouwenkiesrecht

Het zou overigens nog tot 1848 duren (de grondwetsherziening van Thorbecke), voordat de leden van Provinciale Staten rechtstreeks door de inwoners van de provincies werden gekozen. In eerste instantie konden alleen mannen lid zijn van Provinciale Staten. Pas in 1919 kwam er het vrouwenkiesrecht. Toen ook werden de eerste algemene Statenverkiezingen gehouden.

Onderzoek in Noord-Holland

Wilt u onderzoek doen dan zijn er verschillende archiefingangen waarin u kunt zoeken. Hieronder staan verschillende manieren om te zoeken.

  • Lokaal historisch onderzoek: in lokale archieven (van gemeentebestuur of plaatselijke kerken) bij lokale of regionale archiefdienst waar de betreffende gemeente bij is aangesloten. Bekijk het overzicht van archiefdiensten in Noord-Holland.
  • Archiefonderzoek: in bronnen bij het Noord-Hollands Archief. Bekijk het archievenoverzicht van het Noord-Hollands Archief.
  • Stamboomonderzoek : bronnen in te zien in de studiezaal van de locatie Jansstraat.
  • Onderzoek in Doop- Trouw- en Begraafregisters van Noord-Holland. Het Noord-Hollands Archief beschikt over alle kopieën, behalve die van Alkmaar en Amsterdam.

Let op: het Noord-Hollands Archief beheert wel de Burgerlijke Stand van alle Noord-Hollandse gemeenten (inclusief die van de steden Alkmaar en Amsterdam), maar niet de bevolkingsregisters. Het Noord-Hollands Archief beheert alleen de bevolkingsregisters van de aangesloten gemeenten. De bevolkingsregisters van de andere Noord-Hollandse gemeenten zijn te raadplegen bij de lokale of regionale archiefdienst waarbij de betreffende gemeente is aangesloten. Bekijk het overzicht van archiefdiensten in Noord-Holland.

Links