Menu

Genealogisch onderzoek in de gemeente Uitgeest

Op deze pagina vindt u informatie over bronnen voor genealogisch onderzoek in Uitgeest.

Burgerlijke Stand

De aktes van de Burgerlijke Stand van de gemeente Uitgeest zijn openbaar voor de volgende jaren:

  • geboorte: 1811-1922
  • huwelijk: 1811-1942
  • huwelijksbijlagen: 1889-1942 (de huwelijksbijlagen 1811-1888 zijn helaas in 1890 verbrand en dus niet beschikbaar)
  • overlijden: 1811-1970

Van Uitgeest zijn de geboorteaktes uit de periode 1811-1912, huwelijksaktes uit de periode 1811-1942 en overlijdensaktes uit de periode 1811-1960 ook toegankelijk gemaakt via de landelijke website WieWasWie. De geboorteaktes uit de periode 1913-1922 en de overlijdensaktes uit de periode 1961-1970 zijn nog niet op naam doorzoekbaar, maar de scans van deze aktes zijn wel in te zien via het archievenoverzicht.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister van de gemeente Uitgeest is openbaar voor de periode 1850-1939. In dit register werden de inwoners van de gemeente Uitgeest geregistreerd. Over het algemeen zijn per persoon de volgende gegevens terug te vinden:

  • naam, geboorteplaats en geboortedatum
  • burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwe / weduwnaar) en relatie tot het gezinshoofd
  • adres, beroep en religie
  • datum van inschrijving in het bevolkingsregister en datum van uitschrijving (indien men uit een andere gemeente afkomstig was of naar een andere gemeente vertrok is meestal ook de naam van die gemeente opgenomen)

Het bevolkingsregister van Uitgeest is ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat. De registers uit de periode 1850-1906 zijn als scan te bekijken via het archievenoverzicht. De registers zijn niet digitaal op naam doorzoekbaar.

Het bevolkingsregister van na 1939 is nog niet openbaar. Van personen die na 1937 zijn overleden is het echter wel mogelijk bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) een kopie op te vragen van zijn of haar persoonskaart.

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Voor genealogisch onderzoek vóór 1812 kunt u gebruikmaken van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Als u een doop, huwelijk of overlijden wilt vinden moet u weten welk geloof de gezochte voorouder had. U vindt meestal geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (= Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijksregisters bestaan van de schepenbank.

De DTB-registers van Uitgeest en Markenbinnen zijn online beschikbaar via het archievenoverzicht. Er zijn geen online indexen beschikbaar.

De Historische Vereniging Oud Uitgeest heeft veel genealogische bronnen toegankelijk gemaakt via hun website.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Uitgeest, dan kunt u contact opnemen met het Noord-Hollands Archief. Let op: wanneer er voor de beantwoording van uw vraag onderzoek gedaan moet worden in onze collecties worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Links