Menu

Uithoorn

Uithoorn was vroeger letterlijk een uithoek (hoorn is Oudnederlands voor hoek), gelegen op de hoek van het Zijdelmeer en de Amstel. In de tiende eeuw waren Uithoorn en omstreken nog één groot veenmoeras. In de elfde eeuw echter werd dit gebied vanuit Mijdrecht ontgonnen om aan de toenemende vraag naar graan als gevolg van de al maar groeiende bevolking te voldoen. Mijdrecht en omstreken behoorden in die tijd tot het Sticht Utrecht, waarover de bisschop van Utrecht zowel de geestelijke als de wereldlijke macht uitoefende. In 1085 echter had de bisschop zijn bevoegdheden over dit gebied gedelegeerd aan het kapittel van Sint Jan te Utrecht, zodat vanaf die tijd de proost van Sint Jan, die aan het hoofd stond van het kapittel, het hier voor het zeggen had. Vandaar de benaming ‘De Proostdijlanden’ voor de gebieden rond Mijdrecht. Lees meer over de geschiedenis van de gemeente Uithoorn.

Woonkernen

Uithoorn, De Kwakel, Bilderdam (gedeeltelijk).

Opgeheven gemeenten

Thamen (in 1820 bij Uithoorn gevoegd).

Onderzoek in Uithoorn

Wilt u onderzoek doen dan heeft het Noord-Hollands Archief diverse bronnen en databases waarin u kunt zoeken:

Links