Menu

Memories van successie

Om enig idee te krijgen van de vermogenspositie van uw voorouders kunt u onderzoek doen in de memories van successie. Sinds het begin van de negentiende eeuw moet in Nederland belasting betaald worden over een erfenis. Deze belasting heet successierecht. Om te bepalen hoeveel er door de erfgenamen moet worden betaald aan successiebelasting, wordt er na iemands overlijden een memorie van successie opgemaakt. Daarin wordt beschreven waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan is en wie de erfgenamen zijn.

Lees de toelichting over het zoeken naar memories van successie bij het Noord-Hollands Archief.