Menu

Rijksakademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam

In deze database vindt u personalia en studiejaren van de studenten die in de periode 1870-1927 aan deze opleiding lessen hebben gevolgd. In de originele registers zijn per student gegevens te vinden over de studierichting en opmerkingen over aanleg en ijver.