Menu

Rijkskweekschool Haarlem

In deze database vindt u ten minste de naam, het inschrijfjaar en de plaats van herkomst van de leerlingen van de Rijkskweekschool in Haarlem (periode 1862-18960. In sommige gevallen zijn nog aanvullende gegevens in het originele register genoteerd.