Menu

Huisregels studiezaal

In de studiezalen gelden regels voor het raadplegen en hanteren van originele archiefstukken.

Omgang met archiefstukken

• Originele archiefstukken mogen alleen op de daarvoor bestemde tafels geraadpleegd worden.
• Maximaal één boek of archiefstuk tegelijk op tafel.
• Stukken alleen met schone en droge handen hanteren.
• Leg archiefstukken zoveel mogelijk plat op tafel.
• Voor het raadplegen van dikke boeken zijn leeskussens beschikbaar.
• Breng geen wijzigingen aan in de volgorde van losbladig materiaal.

Fotograferen en kopiëren

• Met het oog op kwetsbaarheid, openbaarheid en/of auteursrechten, is voor het fotograferen van archiefstukken toestemming nodig van een studiezaalmedewerker.
• Archiefstukken, beeldmateriaal en boeken mogen alleen gekopieerd worden door een studiezaalmedewerker.
• Toegangen en kopieën van tienjarentafels en doop-, trouw- en begraafregisters mag u zelf kopiëren.

Een compleet bezoekersreglement ligt ter inzage bij de receptie.

Huisregels van het Noord-Hollands Archief