Menu

Onderzoek doen

In de studiezaal van het Noord-Hollands Archief kunt u gratis onderzoek doen. Vooraf registreert u zich bij de receptie. U krijgt dan een pasje met een bezoekersnummer dat u nodig heeft bij het aanvragen van archiefstukken en dat u gebruikt om zich bij een volgend bezoek aan te melden.

Speuren in de collectie

Het grootste deel van onze collectie wordt bewaard in het depot dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Een overzicht van onze collectie vindt u in het archievenoverzicht en de bibiotheekcatalogus op onze website.

In het archievenoverzicht staat aangegeven hoe de originele archiefstukken uit het depot kunnen worden aangevraagd. Het aanvragen van stukken uit het depot op de locatie Jansstraat kan tot een halfuur voor sluitingstijd. Stukken uit ons extern depot kunnen alleen worden geraadpleegd na transport. Het is daarom aan te raden om stukken tijdig te reserveren. Meer informatie is hierover is te vinden op de pagina Originelen raadplegen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze gratis dienstverlening ‘Scannen op verzoek’. Scans worden dan toegestuurd via WeTransfer.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In het archievenoverzicht kunt u zien of een archief beperkende bepalingen heeft. Wanneer u niet-openbare archiefstukken wilt inzien, kunt u vooraf via info@noord-hollandsarchief.nl een verzoek indienen.

Waar kan ik zoeken?

Het Noord-Hollands Archief heeft vanaf 1 januari 2019 één publiekslocatie met een studiezaal (locatie Jansstraat / Janskerk). Bronnen voor voorouderonderzoek, zoals de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en doop-, trouw- en begraafregisters, staan grotendeels in de zelfbediening op de studiezaal. Daar staat ook een deel van de bibliotheekcollectie in open opstelling. Een groot deel van de beeldcollecties is te zien in de beeldbank op onze website.

In de depots op de publiekslocatie Jansstraat / Janskerk  worden voornamelijk archieven van de aangesloten gemeenten bewaard. In ons depot aan de Kleine Houtweg worden onder andere de archieven van de Provincie Noord-Holland, Kamer van Koophandel, wetenschapsarchieven en het audiovisueel materiaal bewaard. Ook ons originele beeldmateriaal, de collecties Enschedé en de index op de notariële archieven tot en met 1811 zijn hier ondergebracht. Voor deze drie laatstgenoemde collecties is transport van de Kleine Houtweg naar de Jansstraat geen optie en kan een afspraak worden gemaakt voor raadpleging op de Kleine Houtweg.

Reserveren van stukken (vanaf januari 2019)

Stukken die bewaard worden op de locatie Jansstraat kunt u tijdens uw bezoek op de studiezaal aanvragen. Deze worden ter plaatse gehaald en zijn normaal gesproken binnen 30 minuten beschikbaar voor inzage.

Mocht u stukken willen raadplegen uit het depot aan de Kleine Houtweg, dan raden wij u aan de benodigde stukken één dag voor uw bezoek te reserveren. Doet u dit vóór 12.00 uur, dan liggen de stukken de volgende ochtend om 9.00 uur in de studiezaal locatie Jansstraat voor u klaar. Doet u dit na 12.00 uur, dan zijn de stukken de volgende dag vanaf 13.00 uur beschikbaar.

Uiteraard kunt u ook stukken op de dag van het bezoek aanvragen. Stukken vanuit de locatie Kleine Houtweg, aangevraagd vóór 12.00, zijn om 13.00 uur beschikbaar op de locatie Jansstraat. Doet u langdurend onderzoek en komen uw stukken bij de locatie Kleine Houtweg vandaan? U kunt op verzoek voor de duur van uw onderzoek de stukken op de locatie Jansstraat laten staan.

Vragen

Heeft u vragen over het doen van onderzoek, ga dan naar de informatiebalie. Onze medewerkers maken u graag wegwijs in de studiezaal. Ook kunnen zij u op weg helpen met uw onderzoek.

Wifi

In de studiezaal van het Noord-Hollands Archief is wifi beschikbaar.

Locatie Jansstraat

Plattegrond locatie Jansstraat