Menu

Onderzoek doen

In de studiezalen van het Noord-Hollands Archief kunt u gratis onderzoek doen. Vooraf registreert u zich bij de receptie. U krijgt dan een bezoekersnummer dat u nodig heeft bij het aanvragen van archiefstukken en dat u gebruikt om zich bij een volgend bezoek aan te melden.

Speuren in de collectie

Het grootste deel van onze collectie wordt bewaard in het depot dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Een overzicht van onze collectie vindt u in het archievenoverzicht en de bibiotheekcatalogus op onze website en op de computers in de studiezaal.

In de archieftoegang staat aangegeven hoe de originele archiefstukken uit het depot kunnen worden aangevraagd. In de meeste gevallen kan dat via de computers in de studiezaal. Sommige stukken moeten worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Dit is verkrijgbaar bij de informatiebalie. Het aanvragen van stukken uit het depot kan tot een halfuur voor sluitingstijd. Alle boeken, kopieën, microfiches en (rol)films in de open opstelling in de studiezaal kunt u zelfstandig raadplegen.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In het archievenoverzicht kunt u zien of een archief beperkende bepalingen heeft. Wanneer u niet-openbare archiefstukken wilt inzien, kunt u vooraf per e-mail een verzoek indienen.

Waar kan ik zoeken?

Het Noord-Hollands Archief heeft twee locaties (locatie Jansstraat en locatie Kleine Houtweg) met elk een eigen studiezaal. In het archievenoverzicht onder het kopje ‘kenmerken’ staat aangegeven op welke locatie een archief(stuk) bewaard wordt. Bronnen voor voorouderonderzoek, zoals de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en doop, trouw- en begraafregisters, staan grotendeels in zelfbediening op de locatie Jansstraat. Daar staat ook een deel van de bibliotheekcollectie in open opstelling. In de depots op deze locatie worden voornamelijk archieven van de aangesloten gemeenten bewaard. Een deel van de beeldcollecties is te zien in de beeldbank op onze website. Het originele beeldmateriaal is ondergebracht op de locatie Kleine Houtweg. Op deze locatie bevinden zich onder andere ook wetenschapsarchieven, niet-gedigitaliseerd audiovisueel materiaal en de index op de notariële archieven tot en met 1811. Afhankelijk van de materiële staat en omvang, is het in overleg met een studiezaalmedewerker mogelijk om archiefstukken te laten transporteren naar de andere locatie.

Vragen

Heeft u vragen over het doen van onderzoek, ga dan naar de informatiebalie. Onze medewerkers maken u graag wegwijs in de studiezaal en kunnen u assisteren bij de bediening van apparatuur voor het lezen en afdrukken van zelfbedieningsmateriaal. Ook kunnen zij u op weg helpen met uw onderzoek, maar het daadwerkelijke onderzoek doet u zelf.

Wifi

In de studiezalen van het Noord-Hollands Archief is wifi beschikbaar. Bij de informatiebalie staan de inloggegevens aangegeven.

Locatie Jansstraat

Plattegrond locatie Jansstraat 

Locatie Kleine Houtweg

Plattegrond locatie Kleine Houtweg