Menu

Onderzoek doen

In de studiezaal van het Noord-Hollands Archief kunt u gratis onderzoek doen. Vooraf registreert u zich bij de receptie. U krijgt dan een pasje met een bezoekersnummer dat u nodig heeft bij het aanvragen van archiefstukken en dat u gebruikt om zich bij een volgend bezoek aan te melden.

Speuren in de collectie

Het grootste deel van onze collectie wordt bewaard in het depot dat alleen toegankelijk is voor medewerkers. Een overzicht van onze collectie vindt u in het archievenoverzicht en de bibliotheekcatalogus op onze website.

In samenwerking met andere archiefdiensten hebben wij een aantal animatiefilmpjes en flyers gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je archiefonderzoek doet. Bekijk de films, flyers en nog veel meer handige archieftips hier.

Openbaar of niet

In principe zijn onze archieven en collecties openbaar. In sommige gevallen zijn er beperkingen op de openbaarheid, bijvoorbeeld wanneer een archief privacygevoelige informatie over nog levende personen bevat. In het archievenoverzicht kunt u zien of een archief beperkende bepalingen heeft. Voor meer informatie over het inzien van niet-openbare archieven hebben wij een Onderzoeksgids voor inzage in niet-openbare archieven samengesteld.

Waar kan ik zoeken?

Het Noord-Hollands Archief heeft één publiekslocatie met een studiezaal, gevestigd aan de locatie Jansstraat 40. Bronnen voor voorouderonderzoek, zoals de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en doop-, trouw- en begraafregisters, zijn grotendeels als scan beschikbaar. Een groot deel van de beeldcollecties is te zien in de beeldbank op onze website.

In de depots op de publiekslocatie Jansstraat / Janskerk worden voornamelijk archieven van de aangesloten gemeenten bewaard. In ons depot aan de Kleine Houtweg worden onder andere de archieven van de Provincie Noord-Holland, Kamer van Koophandel, wetenschapsarchieven en het audiovisueel materiaal bewaard. Ook ons originele beeldmateriaal, de collecties Enschedé en de index op de notariële archieven tot en met 1811 zijn hier ondergebracht. Hoe u materiaal dat op deze locatie wordt bewaard kunt raadplegen, staat hieronder.

Reserveren van stukken

In het archievenoverzicht staat aangegeven hoe de originele archiefstukken uit het depot kunnen worden aangevraagd.

Stukken die bewaard worden op de locatie Jansstraat kunt u tijdens uw bezoek op de studiezaal aanvragen. Deze worden ter plaatse gehaald en zijn normaal gesproken binnen 15-30 minuten beschikbaar voor inzage. Aanvragen kan tot een halfuur voor sluitingstijd.

Stukken uit ons depot aan de Kleine Houtweg kunnen alleen worden geraadpleegd na transport. Mocht u stukken willen raadplegen uit het depot aan de Kleine Houtweg, dan raden wij u aan de benodigde stukken één dag voor uw bezoek te reserveren. Doet u dit vóór 11.30 uur, dan liggen de stukken de volgende ochtend om 9.00 uur in de studiezaal locatie Jansstraat voor u klaar. Doet u dit na 11.30 uur, dan zijn de stukken de volgende dag vanaf 13.00 uur beschikbaar.

Uiteraard kunt u ook stukken op de dag van het bezoek aanvragen. Stukken vanuit de locatie Kleine Houtweg, aangevraagd vóór 11.30, zijn om 13.00 uur beschikbaar op de locatie Jansstraat. Doet u langdurend onderzoek en komen uw stukken bij de locatie Kleine Houtweg vandaan? U kunt op verzoek voor de duur van uw onderzoek de stukken op de locatie Jansstraat laten staan.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van stukken op de pagina Originelen raadplegen. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze gratis dienstverlening ‘Scannen op verzoek’.

Vragen

Heeft u vragen over het doen van onderzoek, ga dan naar de informatiebalie. Onze medewerkers maken u graag wegwijs in de studiezaal. Ook kunnen zij u op weg helpen met uw onderzoek. Uiteraard kunt u uw vraag ook via e-mail, inlichtingen@noord-hollandsarchief.nl, stellen, of via de chat. 

Toelichting verouderd taalgebruik

Bepaalde delen van de collectie van het Noord-Hollands Archief bevatten historisch of verouderd taalgebruik en inhoud die als beledigend kunnen worden ervaren. Bijvoorbeeld termen en beschrijvingen die refereren aan raciale, etnische en culturele groepen. Stukken in onze collectie, hun inhoud en de beschrijving daarvan reflecteren de tijdsgeest en de ideeën van de maker of beschrijver in een bepaalde periode. Het NHA kiest ervoor om de oorspronkelijke beschrijvingen van deze stukken te behouden, omdat die iets aangeven van de houding en visies uit de tijd waarin ze werden opgemaakt of in de collectie zijn opgenomen. Als we die zouden wissen, dan wissen we ook een stuk historische vastlegging. Wel voegen we, daar waar nodig, extra beschrijvende (achtergrond)informatie toe. Vanwege de grote omvang van onze collectie is dit een voortdurend proces.

Zie je stukken met taalgebruik of inhoud dat je niet gepast vindt en wij opnieuw zouden moeten bekijken, neem dan contact met ons op via info@noord-hollandsarchief.nl o.v.v. ‘taalgebruik’.