Menu

Originelen raadplegen

Het is mogelijk om originele archiefstukken te raadplegen in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief. Voorafgaand aan jouw bezoek kan je originelen aanvragen via het archievenoverzicht. Daarnaast is het mogelijk om originelen kosteloos te laten digitaliseren als het origineel in aanmerking komt voor onze scannen op verzoek-service.

Gedurende onze openingstijden kan je de originelen raadplegen in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat 40 in Haarlem. Een deel van de originelen wordt geborgen in een extern depot. Aangevraagde originelen worden een keer per dag naar de studiezaal getransporteerd (behalve op zaterdagen en sluitingsdagen).

Raadpleegmogelijkheden

Voor het aanvragen van originelen houden wij de tijden aan zoals in onderstaande tabel:  

    Aanvragen Raadplegen
Locatie Jansstraat Openingsdagen Tussen 9.00 uur en 15.30 uur aangevraagd Een half uur na aanvraag
    Na 15.30 uur aangevraagd De volgende openingsdag vanaf 9.00 uur
  Sluitingsdagen    De volgende openingsdag vanaf 9.00 uur 
       
Extern depot  Openingsdagen  Voor 12.00 uur aangevraagd Vanaf 13.00 op locatie Jansstraat 
    Na 12.00 uur aangevraagd De volgende openingsdag* vanaf 13.00 uur op locatie Jansstraat
Let op: op zaterdagen is er geen transportmogelijkheid. Stukken uit het extern depot die je op zaterdag wilt inzien, moeten op vrijdag vóór 12.00 worden aangevraagd.
  Zaterdagen en sluitingsdagen

  De volgende openingsdag vanaf 13.00 uur op locatie Jansstraat 
       
Locatie Raadhuisplein 1 Hoofddorp Aanvragen vooraf niet mogelijk. Kijk hier voor raadpleegopties.    
       

Bij elk archief is in het archievenoverzicht de raadpleegmogelijkheid aangegeven (zie kopje ‘kenmerken’).

Aangevraagde originelen worden zeven dagen voor jou gereserveerd bij de uitleenbalie. Daarna worden ze teruggebracht naar het depot.

Hoe vraag ik originelen aan voor raadpleging in de studiezaal

1. Zoek in het archievenoverzicht het stuk dat je wilt inzien. Klik op de beschrijving van het stuk. Klik vervolgens op de knop ‘Aanvragen (verzoek tot inzage in de studiezaal)’. Mocht het icoontje voor aanvragen van originelen ontbreken, dan is raadpleging niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het origineel gedigitaliseerd is. De scans zijn raadpleegbaar op de website, onder de beschrijving van het stuk.


Stap 1. Selecteer het inventarisnummer dat je wilt raadplegen en klik op ‘aanvragen’ (het mapje)

2. Er verschijnt een scherm met een overzicht van aangevraagde stukken. Als je meerdere stukken tegelijkertijd wilt aanvragen, klik na het aanvragen van het eerste stuk op ‘Verder zoeken’. Nadat je alle stukken hebt aangevraagd, klik op ‘Stukken aanvragen’ en ‘Versturen’. Op deze manier is het niet nodig om bij elke aanvraag je gegevens opnieuw in te vullen.


Stap 2. Overzicht van de aan te vragen stukken

3. Er verschijnt een scherm waar je gegevens kunt invullen. Vul je pasnummer*, naam en e-mailadres in. Kies vervolgens de dag waarop je het stuk wilt bekijken. Klik na invullen op 'Versturen'. Je ontvangt een automatische ontvangstbevestiging van jouw aanvraag.


Stap 3. Invoeren van gegevens en akkoord gaan met de aanvraagprocedures

*Je kunt ook archiefstukken aanvragen als je geen pasnummer hebt of als je deze bent vergeten. Gebruik hiervoor het pasnummer 12345. Bij het bezoek aan de studiezaal krijg je een pasje met jouw eigen pasnummer.

Op afspraak

Het kan zijn dat een origineel archiefstuk alleen op afspraak te raadplegen is. Als dit het geval is, word je daarover geïnformeerd tijdens het aanvragen. 

Wil je een origineel archiefstuk op afspraak raadplegen? Stuur dan een e-mail naar info@noord-hollandsarchief.nl. Vermeldt daarin altijd om welk stuk het gaat (toegangsnummer en inventarisnummer(s)).

Locatie Hoofddorp

Het is niet mogelijk om archiefstukken van de gemeente Haarlemmermeer vooraf te reserveren. Deze archiefstukken bevinden zich op de locatie Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. De openingstijden van deze locatie vind je hier.