Menu

Scannen op verzoek

Het Noord-Hollands Archief biedt de mogelijkheid tot ‘scannen op verzoek’. U kunt via het archievenoverzicht een aanvraag doen om scans te laten maken van archiefstukken. Hieronder staat stap voor stap hoe u zo’n verzoek precies indient. Zowel het doen van een verzoek om te scannen als het inzien van de scans is kosteloos. U kunt maximaal twee inventarisnummers per week laten scannen. Wij hanteren een maximum van 40 aanvragen per persoon per jaar.

1. Zoek in het archievenoverzicht het stuk op dat u gescand wilt hebben. Bij een aanvraag via ‘scannen op verzoek’ wordt altijd het gehele inventarisnummer gescand; het is niet mogelijk een aanvraag te doen voor een afzonderlijke pagina of akte.

2. Bij de detailgegevens van het stuk klikt u op het icoon met de cd-rom.

Voorbeeld Scannen op verzoek

Mocht het icoon met de cd-rom ontbreken, dan kan het stuk niet via ‘scannen op verzoek’ worden gedigitaliseerd. Dit is onder andere het geval bij charters (perkamenten aktes met zegel) of niet-openbare archiefstukken. U kunt in dit geval geen verzoek tot scannen indienen. Wel kunt u via het icoon met het envelopje vragen of het mogelijk is langs andere weg de scans te verkrijgen, dan wel het origineel in de studiezaal in te zien.

3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Versturen’. Uw verzoek is nu in behandeling. U ontvangt een e-mail met de bevestiging hiervan.

4. Voordat het stuk daadwerkelijk wordt gescand, beoordeelt een medewerker van het Noord-Hollands Archief de toestand van het stuk. Mocht blijken dat het stuk niet gescand kan worden (bijvoorbeeld door de materiele toestand van het stuk, of beperkingen in verband met auteursrechten), dan ontvangt u hierover per e-mail bericht.

5. Na het scannen van het stuk zijn de scans via het archievenoverzicht beschikbaar. U ontvangt hierover per e-mail bericht. De scans zijn hier ook (kosteloos) te downloaden.

De gemiddelde doorlooptijd van het doen van een verzoek totdat de scans online beschikbaar zijn is ongeveer 4 weken. Mocht er vertraging optreden (bijvoorbeeld door grote drukte) dan krijgt u hierover per e-mail bericht.