Menu

Tarieven

De door het Noord-Hollands Archief gehanteerde tarieven zijn te vinden in de tarievenlijst (geldig per 1 januari 2016):

Nr Omschrijving
1 Zwart-witkopie A4 zelfbediening € 0,20
2 Zwart-witkopie A3 zelfbediening € 0,30
3 Zwart-witkopie A4 opdracht € 0,50
4 Zwart-witkopie A3 opdracht € 0,60
5 Kleurkopie A4 zelfbediening € 0,60
6 Kleurkopie A3 zelfbediening € 1,20
7 Kleurkopie A4 opdracht € 0,90
8 Kleurkopie A3 opdracht € 1,50
11 Microfilmprint A4 zelfbediening € 0,80
12 Microfilmprint A3 zelfbediening € 1,20
13 Microfilmprint A4 opdracht € 1,50
14 Microfilmprint A3 opdracht € 2,00
     
16 Afschrift/uittreksel akte/bijlagen BS € 12,10 / 21,70
17 Afschrift/uittreksel akte overig € 12,10
     
19 Scans in opdracht Opzoek- en onderzoekskosten
20 Scanprint A4/A3 in opdracht Tarief conform tarieven kopie
21 Opzoekkosten per kwartier of deel daarvan € 13,00
22 Onderzoek per kwartier of deel daarvan € 17,75

Deze tarievenlijst is gebaseerd op de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 oktober 2015, nr. WJZ/831752 (6806) houdende vaststelling van de tarieven van rijksarchiefbescheiden (Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden).