Menu

ANBI-status Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief

De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn onder bepaalde voorwaarden (boven een drempelbedrag en tot een maximum) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De fiscus betaalt dan in feite mee aan uw gift. Het bedrag van de gift mag voor de aftrek met de factor 1,25 worden vermenigvuldigd. U kunt ook kiezen voor een periodieke gift (gedurende tenminste vijf jaar). Deze is fiscaal (zonder enige drempel) geheel aftrekbaar. Dit dient in een eenvoudige overeenkomst met de Vriendenstichting te worden vastgelegd. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de secretaris.

De ANBI status vereist dat bepaalde informatie op de website gepubliceerd staat. Voor de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief is deze informatie als volgt:

Contactgegevens

Naam van de instelling: Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief
RSIN/fiscaal nummer:  8044.85.355
Kamer van Koophandel: 41226942

Postadres:
Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief
t.a.v. de heer W.G.M. Cerutti, secretaris
Verspronckweg 95
2023 BC Haarlem
Email: wimcerutti1946@gmail.com

URL: http://noord-hollandsarchief.nl/vrienden

Doelstelling en verslag van activiteiten

De Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief steunt in brede zin het werk van het Noord-Hollands Archief. Met lezingen en rondleidingen brengen wij het Noord-Hollands Archief bij zo veel mogelijk mensen onder de aandacht. Verder stimuleren we onderzoek, aankopen en publicaties door bijvoorbeeld financiële steun.

De jaarverslagen en financiële stukken van 2020 t/m 2022 zijn hieronder te bekijken:

2022: Jaarverslag | Financieel jaarverslag

2021: Jaarverslag | Financieel jaarverslag

2020: JaarverslagFinancieel jaarverslag

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: dr. J. (Jan) Spoelder
Secretaris: mr. W.G.M. (Wim) Cerutti
Penningmeester: F.L.D. (Frank) Nivard
Lid: drs. J.M. (Maarten) Poldermans
Lid: mw. drs. A.E.M. (Annelies) Olgers
Lid: mw. drs. M.B. (Monique) van Royen-Engelberts
Lid: drs. G. (Gerbert) van Genderen Stort
Adviseur: drs. W.A.F. (Willeke) de Groot

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.