Menu

Echtscheidingen

Het Noord-Hollands Archief beheert de archieven van de Noord-Hollandse rechtbanken vanaf 1811 tot en met 1989. In die archieven zitten onder andere stukken over echtscheidingen.

Een echtscheiding wordt bij de rechtbank aanhangig gemaakt door een verzoekschrift (een rekest) van de eisende partij. Vervolgens wordt de zaak door de rechtbank in behandeling genomen. Na verloop van de procedure komt de rechtbank tot een uitspraak: het vonnis, tegenwoordig een beschikking. De echtscheiding is pas geldig als de uitspraak is geregistreerd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente.

Eigen vonnis

Het Noord-Hollands Archief beheert de archieven van de Noord-Hollandse rechtbanken vanaf 1811. In die archieven zitten onder andere stukken over echtscheidingen. Wilt u uw eigen echtscheidingsvonnis of -beschikking thuisgestuurd krijgen, dan is dat (tegen betaling) mogelijk. U moet hierbij rekening houden met een bedrag van ongeveer € 20,-. Dit bedrag is inclusief kopieer- en behandelkosten. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@noord-hollandsarchief.nl. Vermeld in deze e-mail in ieder geval:

  • de naam van beide partners;
  • de rechtbank die de zaak heeft behandeld (Alkmaar, Amsterdam of Haarlem);
  • de datum waarop de uitspraak is gedaan (of als u de datum niet precies weet in ieder geval het jaar waarin dit is gebeurd);
  • uw huidige adres (voor verzending van de kopie).

Het Noord-Hollands Archief beheert de archieven van de Rechtbanken Alkmaar, Amsterdam en Haarlem tot en met 1989. Is de uitspraak na 1989 gedaan, neem dan contact op met de betreffende rechtbank.

Datum onbekend

Weet u niet precies meer wanneer de scheiding heeft plaatsgevonden, dan wordt het zoeken ingewikkelder en daardoor misschien ook duurder. U kunt de datum van de uitspraak opvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar destijds de echtscheiding werd geregistreerd.

Waarmerking

Indien u een door de Rijksarchivaris gewaarmerkte kopie wilt, kunt u dit aangeven in uw verzoek. De kosten bedragen dan € 26,- inclusief kopie- en behandelkosten. Verdere waarmerking (bijv. apostille of legalisatie) moet altijd gedaan worden door de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Eigen onderzoek

U kunt het onderzoek overigens ook zelf komen doen in de studiezaal van de locatie Kleine Houtweg. In dat geval betaalt u alleen de kosten voor de eventueel gemaakte kopieën. Neemt u wel altijd bovenstaande gegevens mee. Voor gegevens over echtscheidingen van vóór 1940 kunt u terecht op de locatie Jansstraat.

Echtscheidingsconvenant

Let op: het Noord-Hollands Archief beschikt in veruit de meeste gevallen niet over het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Echtscheidingsconvenanten zijn afspraken tussen beide partners waarbij de rechtbank geen rol speelt, en zijn dus ook niet bewaard gebleven in de archieven van de rechtbanken. Bent u op zoek naar uw echtscheidingsconvenant, dan kunt u het best contact opnemen met de advocaat die u destijds bij de scheiding heeft vertegenwoordigd.