Menu

Gebouwen

Voor historisch huizenonderzoek bij het Noord-Hollands Archief is een uitgebreide handleiding beschikbaar, samengesteld Kees van der Wiel. De handleiding vertelt wat u van bepaalde bronnen kunt verwachten, en hoe u hierin onderzoek kunt doen. De handleiding is gericht op huizenonderzoek in Haarlem en omliggende gemeenten, maar biedt ook voor onderzoekers in andere plaatsen handige aanknopingspunten. De gids is gratis online te bekijken.

Bronnen

De belangrijkste bronnen voor de negentiende en twintigste eeuw zijn de archieven van het kadaster en de hypotheekbewaarder vanaf 1811. Via deze archieven kunt u de eigenaren van vrijwel alle percelen, huizen en landerijen in Noord-Holland achterhalen. Ook voor de periode vóór 1811 kunt u in een aantal gevallen bij ons terecht.