Menu

Genealogie

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek (ook wel stamboomonderzoek genoemd). Deze bronnen zijn veelal online te raadplegen.

Aktes van de burgerlijke stand

Op dit moment zijn voor raadpleging beschikbaar: de geboorteakten uit de periode 1811-1922; de huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1942; de overlijdensakten uit de periode 1811-1970. U kunt bij ons deze akten vinden van de gehele provincie Noord-Holland. Een groot aantal aktes van de burgerlijke stand van Noord-Holland is toegankelijk via onze database en de landelijke website WieWasWie. Bekijk het overzicht van de online Noord-Hollandse Burgerlijke Stand en DTB-gegevens.

Let op: de huwelijksbijlagen 1811-1888 van een aantal Noord-Hollandse gemeenten (met name in West-Friesland) zijn door brand verloren gegaan. Bekijk de lijst van gemeenten waarvan geen huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1888 beschikbaar zijn.

De overlijdensaktes uit de periode 1961-1970 en geboorteaktes uit de periode 1913-1922 zijn nog niet op naam doorzoekbaar. De scans van de aktes zijn wel in te zien via het archievenoverzicht.

Bevolkingsregisters

Het bevolkingsregister is de gemeentelijke registratie van de inwoners van een gemeente. We beschikken echter niet over de bevolkingsregisters van alle Noord-Hollandse gemeenten, maar alleen over die van de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten. Over het algemeen beginnen de bevolkingsregisters rond 1850 en zijn ze overgedragen tot ongeveer 1938. De bevolkingsregisters zijn gedeeltelijk digitaal te raadplegen. Er is een overzicht van de bij het Noord-Hollands Archief beschikbare bevolkingsregisters, waarbij ook de raadpleegmogelijkheid staat aangegeven.

Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers)

Deze registratie beslaat de periode vóór 1811. De ouderdom hangt af van welke registers er bewaard zijn. Soms begint de registratie rond 1600, vaak later. Ook kan het gebeuren dat er hiaten in zitten. Ook voor deze registratie kunt u voor de gehele provincie Noord-Holland bij ons terecht, met uitzondering van de steden Alkmaar (wordt bewaard bij het Regionaal Archief Alkmaar) en Amsterdam (wordt bewaard bij het Stadsarchief Amsterdam). De DTB-registers zijn grotendeels niet digitaal te raadplegen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over genealogisch onderzoek in de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten? Kijk dan op de genealogische pagina's van de aangesloten gemeenten. Hier vindt u per gemeente een overzicht van mogelijkheden voor genealogisch onderzoek. Voor meer informatie over bronnen kunt u ook kijken bij zoeken naar ‘Personen’.