Menu

Genealogie

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek (ook wel stamboomonderzoek genoemd). Deze bronnen zijn te raadplegen in onze studiezaal van de locatie Jansstraat.

Akten van de burgerlijke stand

Op dit moment zijn voor raadpleging beschikbaar: de geboorteakten uit de periode 1811-1912; de huwelijksakten en huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1932; de overlijdensakten uit de periode 1811-1960. U kunt bij ons deze akten vinden van de gehele provincie Noord-Holland. Een groot aantal aktes van de burgerlijke stand van Noord-Holland is toegankelijk via de landelijke website WieWasWie. Bekijk het overzicht van de Noord-Hollandse gegevens in WieWasWie.

Let op: de huwelijksbijlagen 1811-1888 van een aantal Noord-Hollandse gemeenten (met name in West-Friesland) zijn door brand verloren gegaan. Bekijk de lijst van gemeenten waarvan geen huwelijksbijlagen uit de periode 1811-1888 beschikbaar zijn.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister is de gemeentelijke registratie van de inwoners van een gemeente. We beschikken echter niet over de bevolkingsregisters van alle Noord-Hollandse gemeenten, maar alleen over die van de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten. Over het algemeen beginnen de bevolkingsregisters rond 1850 en zijn ze overgedragen tot ongeveer 1938. De bevolkingsregisters zijn gedeeltelijk digitaal te raadplegen. Op de genealogische pagina's van de aangesloten gemeenten staat per gemeente welke bevolkingsregisters digitaal beschikbaar zijn.

Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-registers)

Deze registratie beslaat de periode vóór 1811. De ouderdom hangt af van welke registers er bewaard zijn. Soms begint de registratie rond 1600, vaak later. Ook kan het gebeuren dat er hiaten in zitten. Ook voor deze registratie kunt u voor de gehele provincie Noord-Holland bij ons terecht, met uitzondering van de steden Alkmaar (wordt bewaard bij het Regionaal Archief Alkmaar) en Amsterdam (wordt bewaard bij het Stadsarchief Amsterdam). De DTB-registers zijn grotendeels niet digitaal te raadplegen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over genealogisch onderzoek in de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten? Kijk dan op de genealogische pagina's van de aangesloten gemeenten. Hier vindt u per gemeente een overzicht van mogelijkheden voor genealogisch onderzoek. Voor meer informatie over bronnen kunt u ook kijken bij zoeken naar ‘Personen’.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij stamboomonderzoek? Vrijwilligers van de NGV afdeling Kennemerland houden twee keer per maand ‘Voorouder Spreekuur’ in het Noord-Hollands Archief. Bekijk de agenda voor actuele data.