Menu

Notariële index vóór 1811

Het Noord-Hollands Archief beschikt over een database met de notariële akten van de periode vóór 1811. De index (nu 1,25 miljoen fiches met een veelvoud aan verwijzingen) bevat ongeveer de helft van de akten tot 1811. Het indiceerwerk gaat nog steeds door, voornamelijk door vrijwilligers, en elk jaar komen er weer verwijzingen bij.

Een overzicht van de plaatsen van de geïndiceerde akten is online te bekijken. Per plaats is aangegeven welke periode inmiddels bewerkt is. De index zelf is niet online in te zien, maar kunt u raadplegen in de studiezaal van de locatie Kleine Houtweg. Het Noord-Hollands Archief heeft op die locatie ook microfilms van de akten tot 1811, met uitzondering van die van Amsterdam, Haarlem en Alkmaar. De aktes van notarissen uit de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten gemeenten kunt u ook raadplegen in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Namen en zaken

Er kan gezocht worden op namen en zaken. Dit kaartsysteem levert gegevens op over:

•    personen, zowel familienaam als patroniem
•    onderwerpen
•    beroepen
•    eigennamen van onroerend goed en schepen

Haarlemse notarissen

Van een deel van de aktes van Haarlemse notarissen zijn indexen beschikbaar, gerangschikt op naam van de comparanten. Deze indexen zijn niet opgenomen in de centrale index en alleen ter inzage in de studiezaal van de locatie Jansstraat.

Zaken uit het dagelijks leven

In Noord-Holland zijn al sinds de zestiende eeuw notarissen actief. De door hen opgemaakte akten worden in origineel bewaard door de verschillende archiefdiensten in Noord-Holland. In deze akten zijn zaken uit het dagelijks leven vastgelegd: erfenissen, testamenten, boedelinventarissen, getuigenverklaringen en dergelijke. Ze bevatten uiteraard gegevens over de daarbij betrokken personen: naam, leeftijd, verwantschap, beroep en dergelijke. Kortom een rijke bron voor onderzoek. Dat onderzoek is echter erg arbeidsintensief omdat de akten per plaats en per notaris op datum geordend zijn. Bovendien is het handschrift vaak lastig te lezen.