resultaat: 
1972Notariële akten van notarissen te Haarlem (Nieuw Notarieel Archief Haarlem)
Bestandnaam:
1972_1_236_PDF2XML.pdf
Datering:
1840-1925
Omvang in meters:
132,50
Periode documenten:
1840-1925
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming archivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-2300. Inv. nr. 37 ontbreekt. Alleen toegankelijk via door de notaris gemaakte repertoria (registers waarin per jaar de akten chronologisch werden doorgenummerd en een korte omschrijving werd gegeven van de inhoud van de akten). Voor de akten van notaris J.H. Wildervanck de Blécourt over de periode 1916-1925 zie toegang 186.5 inv. nrs. 115-183. Akten van testament of codicil, jonger dan 94 jaar, zijn volgens besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 07-08-1996 niet openbaar. Opheffing van de beperking op de openbaarheid hetzij overeenkomstig artikel 839 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hetzij door degene die een schriftelijk bewijs overlegt waaruit blijkt dat de testateur is overleden. Akten van testament of codicil uit de periode 1916-1925 zijn nog bij de notarisbewaarder. Inlichtingen over de vindplaats worden verstrekt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, tel. 070-3307111. In 2003 is het Protocollenregister 1916-2003 verschenen, waarin alle notarissen vanaf 1916 zijn opgenomen. Het Protocollenregister is ook digitaal doorzoekbaar via de website: http://www.notaris.nl/het-opvolgersarchief.
Index op notarissen te Haarlem, 1570-1925, met verwijzing naar inv. nrs. in band 30.3.
Gemeente:
Haarlem
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.