Menu

ANBI-status Museum Enschedé

Museum Enschedé voldoet aan de ANBI voorwaarden en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het voordeel daarvan is dat schenkingen aan Museum Enschedé fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds april 2015 is Museum Enschedé verhuisd naar het Noord-Hollands Archief, locatie Kleine Houtweg 18.

De ANBI status vereist dat bepaalde informatie op de website gepubliceerd staat. Voor Museum Enschedé is deze informatie als volgt:

Contactgegevens

Naam van de instelling: Stichting Museum Enschedé
RSIN/fiscaal nummer:  8322181
Kamer van Koophandel: 41222983

Postadres:
Stichting Museum Enschedé
t.a.v. de heer J.D. Enschedé M.B.A., secretaris
p/a Noord-Hollands Archief
Postbus 3006
2001 DA Haarlem

Bezoekadres:
Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
tel: 023 5172765
Email: info@noord-hollandsarchief.nl

URL: www.noord-hollandsarchief.nl/collecties/museum-enschede/

Doelstelling en verslag van activiteiten

Het bevorderen van kennis omtrent de geschiedenis enerzijds van Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V. gezien in het kader van de nationale en de internationale ontwikkeling van de grafische industrie, en anderzijds van het geslacht Enschedé, in het bijzonder voor zover die betrekking heeft op de drukkunst of daarmee samenhangende technieken. De doelstellingen zijn vastgelegd in de statuten en het beleidsplan van de Stichting Museum Enschedé.

Verslag van activiteiten: volgt.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de familie Enschedé die in de huidige samenstelling allen een relatie hebben met hetzij de Raad van Commissarissen van Kon. Joh. Enschedé, het bedrijf Kon. Joh-Enschedé of Museum Enschedé, als uit een historicus (Universiteit van Utrecht), een vertegenwoordiger uit de museale omgeving (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties) en een vertegenwoordiger van het Noord-Hollands Archief te Haarlem.

Namen van Bestuurders:

Voorzitter: drs. C.W. Enschedé
Secretaris: J.D. Enschedé M.B.A.
Penningmeester: mr E. Enschedé
Lid: S.C.G.T. Scholten (UVA – Bijzondere Collecties)
Lid: Mw. K. Pompe (Noord-Hollands Archief)
Lid: dr F.W. Lantink (UU)

Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.