Menu

Wat is het e-Depot

Veel overheidsorganisaties werken aan een digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, ook wel een e-depot genoemd. Het Noord-Hollands Archief maakt net als de andere Regionale Historische Centra, gebruik van de digitale infrastructuur van het Nationaal Archief.

Formeel is de definitie van een e-depot: ‘Het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.’

Vragen over het e-Depot

Heeft u vragen over het e-Depot? Neem dan contact op met onze adviseur digitale informatie, Mirjam Bakker, per e-mail of via 023-5172700.