Menu

'De Zandpoort' digitaal raadpleegbaar

‘De Zandpoort’ is een jaarlijkse uitgave van de Stichting Santpoort. U kunt de periode 1978-2011 nu online raadplegen via de Krantenviewer van het Noord-Hollands Archief. De tijdschriften zijn OCR-gescand en daarmee volledig doorzoekbaar geworden.

De Stichting Santpoort zet zich in voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving.  Een greep uit de onderwerpen in ‘De Zandpoort: tachtig jaar Bloemendaalsestraatweg, Velserend van natuurbad tot bouwval, en artikelen van Jan Morren over diverse hofstedes in Santpoort. Van de uitgaven na 2011 zijn via het bestuur van de Stichting Santpoort tegen betaling nog exemplaren beschikbaar.