Menu

Uitslag bezoekersonderzoek

Onze bezoekers beoordelen de kwaliteit van onze dienstverlening met een 8! Daar zijn wij erg blij mee. In totaal 34 archiefinstellingen deden mee aan de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor die van september tot en met december 2017 werd doorgevoerd. In totaal 97 van onze bezoekers vulden online de enquête in.

Bijzonder trots zijn wij erop dat de snelheid waarmee wij op verzoeken reageren een 8,7 krijgt en de mate waarin een vraag wordt beantwoord met een 8,5 wordt beoordeeld.

Social media

In totaal 60% van onze bezoekers maakt gebruik van social media en geeft ons hiervoor een 7,5. Deze informatie is “up to date, inhoudelijk, regelmatig”. Als suggestie kregen wij dat het fijn zou zijn met de social media meer aansluiting bij de actualiteit te zoeken en meer inhoudelijke informatie te bieden. Daar wordt aan gewerkt!

Contact met onze bezoekers

Het meeste contact hebben onze bezoekers met ons via de website (13%), contact via e-email hebben zij veel minder dan het landelijke gemiddelde (14% versus 28%). Bij de vraag of er hulp buiten de openingsuren nodig is, wordt het e-mailcontact (55%) boven een live chat of via de telefoon verkozen. Wel vinden 46% van de respondenten een chatfunctie een goed idee.

Wensen voor de website zijn meer en duidelijkere beschrijvingen van de beelden in de beeldbank. En minder stappen bij het zoeken en simpeler maken van de boomstructuur van archiefinventarissen.

In de studiezaal

De meeste bezoekers hebben positieve ervaringen met een bezoek aan onze studiezalen. Wij scoren op hulpvaardigheid, vriendelijkheid en deskundigheid iets hoger dan gemiddeld (8,5; 8,4 en 8,2). Maar onze bezoekers hebben ook verbetersuggesties. Men ziet graag nog meer stukken online en een verbetering van de zoekfunctie van de website. Wij scoren een 7,2 (0,2 hoger dan gemiddeld) wat betreft de beschikbare gedigitaliseerde bronnen. Hier wordt uiteraard continu aan gewerkt.

Wat betreft vindbaarheid op de website scoren wij een 7,5; 0,2 onder het landelijke gemiddelde. Wat betreft interactiviteit, duidelijkheid van teksten en de beschrijvingen van de archiefstukken lopen wij in de beoordelingen gelijk op met onze collega’s.

Op de vraag wat voor onze bezoekers met betrekking tot de website belangrijk is, kregen wij de respons, dat het belangrijks is dat er veel digitaal beschikbaar is, dat duidelijk is waar deze informatie staat en de snelheid waarmee de archieven, collecties en de beeldbank doorzocht kunnen worden. Dit nemen wij graag mee in de verdere ontwikkeling van onze website.

Mooi ook zo een compliment te krijgen: ”Ik vind het archief grote klasse, de site is makkelijk doorzoekbaar, superservice dat je archiefstukken gratis kunt laten digitaliseren en dan online kunt raadplegen, Digitalisering wordt altijd op tijd gedaan. Dank jullie wel!”

Studiezaal locatie Jansstraat. Foto: De Beeldmarketeers.
Studiezaal locatie Jansstraat. Foto: De Beeldmarketeers.

Bezoekers

Maar wie zijn onze bezoekers/respondenten? Bij het landelijke gemiddelde vormen mannen de grootste groep, bij ons zijn het echter in vergelijking met het landelijke gemiddelde meer vrouwen (62% tegenover 38%, ten opzichte van landelijk 38% tegenover 28%). Evenals bij onze collega’s vormt de groep 65+ rond de helft van de respondenten. 29% is tussen 50 en 64 jaar, 13% tussen 35 en 49 jaar. Ruim de helft heeft hoger onderwijs genoten. 55% is gepensioneerd en 38% is werkzaam.

De tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor werd uitgevoerd door Bureau ART in opdracht van BRAIN. Er namen 34 archiefinstellingen deel, en in totaal 3.678 bezoekers vulden de vragenlijst in.