Menu

Nieuwe archieven en collecties

Bij het Noord-Hollands Archief komen regelmatig nieuwe archieven binnen. Op deze pagina vindt u een overzicht van nieuwe archieven, verworven in de periode april-juni 2018. Let op: niet alle archieven zijn direct te raadplegen in de studiezaal. In het archievenoverzicht staat wat u op dit moment kunt bekijken (volg de link bij het desbetreffende archief en kijk bij het tabblad 'Kenmerken').

Rijksinstellingen in de provincie en de provinciale overheid

Particuliere organisaties/personen in Noord-Holland

Aangesloten gemeenten

Haarlem

Heemstede

Losse aanwinsten