Menu

Overige collecties

Het museum beschikt naast de genoemde collecties ook nog over een aantal kleinere verzamelingen. Tot deze 'overige collecties' behoren onder andere Costeriana (enige tot de prototypografie gerekende drukwerken, die vroeger ten onrechte wel werden toegeschreven aan Laurens Janszoon Coster ), een flink aantal kalenders, lakstempels, antieke meubelen, penningen en audiovisueel materiaal.